Verkostoalan vertaisryhmä

Tervetuloa Energia-alan työturvallisuuden vertaisryhmän sivuille.

Näiltä sivuilta on saatavissa tietoa verkostoalan vertaisryhmän toiminnasta ja tapaamisista.

Muistathan ilmoittautua!

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu mukaan alla olevan painikkeen kautta.

ILMOITTAUDU
 • Vertaisryhmän esittely

  Mikä verkostoalan vertaisryhmä on?

  Tavoite

  Verkostoalan vertaisryhmä antaa vertaistukea verkkoalan yhtiöissä työturvallisuustyötä ja päätöksiä tekeville henkilöille. Ryhmä ei ole tarkoitettu määräaikaiseksi projektiksi, vaan sen tarkoituksena on toimia jatkuvana työturvallisuustyön kehittämisen tukena. Oleellinen osa ryhmän toimintaa ovat yhteiset tapaamiset, joissa voidaan keskustella ja pohtia oleellisia alakohtaisia työturvallisuuskysymyksiä joko alustettuina tai spontaanisti. Lisäksi tilaisuuksissa esitellään toteutettuja tai suunnitteilla olevia työturvallisuustoimenpiteitä ja tulosten arvioita eri yhtiöissä. Erityisesti ryhmän tavoitteena on vaikuttaa siihen, että työturvallisuus ei ole toimialalla käytetty kilpailun väline.

  Miksi

  Työturvallisuuden kehittäminen kannattaa, sillä sen lisäarvona koko toiminta kehittyy. Erään sähköyhtiön johtajan kommentti työturvallisuuden riskikartoituksen yhteydessä kuvaa asiaa: ”Hyvin pian huomasin, että ei kannata tyytyä siihen, mitä viranomaismääräykset vaativat, vaan on kannattavaa ja tarkoituksenmukaista kehittää turvallisuutta paljon pidemmälle”.

  Organisointi ja kustannukset (päivitetty 2014)
  Vertaisryhmän kokoontumiset järjestetään vuoroperiaatteella. Jokainen vertaisryhmään liittynyt yritys organisoi vuorollaan vertaisryhmätapaamisen. Organisoivan yhtiön tehtävänä on tilavarauksista sopiminen, lounaan ja kokouskahvituksen järjestäminen osallistujille. Käytännöksi on muodostunut, että jokainen vuorollaan kustantaa järjestämänsä tapaamisen kulut.
  Hankkeelle ei ole perustettu erityistä johtoryhmää. Toiminnan käynnistysvaiheen vaatimat toimenpiteet hoitivat Jukka Kärki / Enerke, Kyösti Ikonen / Kival ja Ari Uotila / HeadPower.

  Sitoutuminen

  Vertaisryhmään ovat tervetulleita kaikki verkostoalalla työskentelevät yhtiöt ja henkilöt. Mukaan tulon edellytys on se, että yhtiö on valmis kehittämään omaa toimintaansa ja kertomaan vertaisryhmän muille osapuolille oma tapansa toimia työturvallisuustyössä, esittelemään omat tavoitteensa ja arvioimaan tavoitteiden toteutumisen.

  Mitä voimme saada aikaan?

  • Saadaan aikaan foorumi, jossa yhteisiä asioita voidaan avoimesti ideoita, käsitellä ja kehittää.
  • Kehitysryhmien avulla voidaan kehittää kaikkia osapuolia hyödyttäviä menetelmiä ja ohjeita tms.
  • Voidaan oppia toisilta kun kuullaan toisten kokeilemia menetelmiä, joista voi saada vinkkejä oman toiminnan kehittämiseen.
  • Kun henkilöstö otetaan mukaan yhtiökohtaiseen kehitysryhmätyöhön, saadaan muutettua henkilöstön asenteita myönteiseen suuntaan ja yrityksessä oleva ammattitaito paremmin käyttöön.
  • Työturvallisuutta kehittämällä koko muu toiminta kehittyy ja sen avulla kannattavuus ja tuottavuus parantuvat.
  • Kehitettävät ja toisilta opitut menetelmät lisäävät työturvallisuutta ja vähentävät tapaturmien määrää ja tapaturmakustannuksia.
  • Tilaaja ja pääurakoitsija voivat olla varmoja, että urakkalaskennassa ja arkipäivän toiminnassa kaikki työturvallisuusasiat otetaan huomioon niille kuuluvan painoarvon mukaisesti.

  Ilmoittaudu mukaan

  Vertaisryhmään ovat tervetulleita kaikki verkkotoimialalla työskentelevät yhtiöt ja henkilöt.

  Lisätiedot

  Jäikö jokin asia mietityttämään?
  Ota yhteyttä! Ryhmän yhdyshenkilönä toimii Ari Uotila, 040-524 4909, (etunimi.sukunimi)@headpower.fi

Vertaisryhmän tapaaminen 30.1.2024, Mikkeli

Tavataan pitkän tauon jälkeen kasvotusten ja keskustellaan ajankohtaisista asioista.

Päivä: ti 30.1.2024
Paikka: Pitopata, Marssitie 16, Mikkeli
Isäntäjä: Elvera / Antti Huttunen

Keskustelunaiheet 30.1.2024

Tällä hetkellä esitettyjä ja toivottuja keskusteluaiheita ovat:

Tulipalopaikalla toimiminen – alustus Sami Rasi Lahti Energia

 • Asentajan toiminta tulipalopaikalla sammutuksen jälkeen.

KJ-kaapelijatko ja maadoituksen jatkuvuus – alustus Toni Latvala Äänekosken Energia

 • Maadoituksen luotettavuus kaapeleilla, joissa ei ole erillistä maadoitusjohdinta.
 • Vaikutus sähköturvallisuuteen.

Pientuotantomerkinnät – alustus Tero Isoviita Pori Energia

 • Mitä merkitään ja mitä ei.
 • Vaikutus käytännössä.

Maadoituslaitteet – alustus Marko Rantakallio

 • Tarkastukset – kuka tekee, koska tehdään, mitä tarkastukselta vaaditaan.
 • Laitevaatimukset – Päällysteen vaikutus, muut valintavaatimukset.
 • Lukittavat maadoituslaitteet.

Kivipöly – alustus Ari Uotila Headpower

 • Toimenpiteet käytännössä – työmenettelyt, suojautuminen, ohjeistus.

SDI 37 -eristin – alustus xxx

 • Käytännön kokemuksia vikatilanteesta.
  Mitä asialle tulisi tehdä?

Henkilönostot kuormausnosturilla – Timo Akkanen Iveco Finland

Akkukäyttöiset oksasahat (jos jää aikaa) – alustus Ari Uotila HeadPower

 • Käytetäänkö jännitteisen linjan johtokadun oksinnassa?
 • Miten sähkötyöturvallisuus varmistetaan?

VAARAT-tiedosto

Uusia tapauskuvauksia VAARAT-tiedostossa:

 • Poistettava puu singahti asentajan päälle
 • Tapaturma poistettaessa sähkömittaria tulipalopaikalla
 • Sähkölaitteistot, varkaus ja varastaminen

Lähetäthän myös omat tapauskuvaukset lisättäväksi yhteiseen tiedostoon.

Tämäkin onnistuu vaikkapa sähköpostilla ari.uotila(@)headpower.fi.

VAARAT -TIEDOSTO