JÄNNITETYÖKOULUTUS

Jännitetyö on yhtä turvallista kuin muukin sähkötyö, kunhan perusvaatimukset ovat kunnossa.
Perusvaatimuksiin kuuluu, että asentajalla on koulutuksen kautta hankittu riittävä ammattitaito.

Miksi Jännitetyökoulutus?

  • Omaksut oikean jännitetyöasenteen
  • Opit työvälineiden käytön, huollon, tarkastamisen ja kunnossapidon
  • Saat tarvittavaa käytännön harjoittelua ja teoriatietoa
  • Saat koulutustodistuksen merkiksi riittävästä ammattitaidosta töiden itsenäiseen tekemiseen

Tulevat koulutukset:

20kV Jännitetyökoulutus, Tampere
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Syksyn koulutusten ilmoittautuminen on suljettu.

Kevään 2024 koulutukset:
Vko 11: 12.- 15.03.2024
Vko 15: 09.- 12.04.2024

Kevään 2024 koulutuksien ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.

Tiedustelut koulutuksista: koulutus(a)headpower.fi

Hinta ja laskutus

Jännitetyökoulutuksen päivähinta on 345 € (ALV 0%). Hinta on sama sekä asentajille että esimiehille (huomaathan, että asentajien koulutus on nelipäiväinen ja esimiesten kaksipäiväinen).
Koulutushintaan sisältyy ruokailu ja koulutusmateriaali.
Osallistujat järjestävät itse majoituksen.

Lähetämme laskun noin viikkoa ennen koulutusta.

Kuka voi osallistua?

Koulutukseen voi osallistua henkilö, joka

  • on sähköalan ammattihenkilö
  • omaa riittävän kokemuksen käytännön ilmajohtotöistä
  • kykenee työharjoituksissa edellytettävään pitkäkestoiseen pylvästyöskentelyyn

Koulutus asentajille kestää neljä päivää, jonka aikana käydään läpi teoriaa, turvallisuusasioita, työvälineiden tarkastamista ja huoltoa sekä käytännön harjoituksia kentällä. Asentajien lisäksi myös esimiehet voivat osallistua 2-päiväiseen jännitetyökoulutukseen. Ensimmäisenä päivänä käydään läpi teoriaa ja toisena työharjoitteiden seurantaa. Tämä antaa riittävät jännitetyötaidot töiden johtamiseen, suunnitteluun ja esimiestoimintaa varten.

JÄNNITETYÖIMUROINTI-KOULUTUS

Koulutusedellytyksiin kuuluu muun muassa se, että henkilö on sopiva jännitetyöhön ja on sähköalan ammattihenkilö. Työkokemusta tulee olla vähintään kolme vuotta koulutukseen liittyvistä sähkölaitteistoista. Tämän lisäksi osallistujan työnantaja on huolehtinut aiemmin yleisestä työturvallisuus- ja hätäensiapukoulutuksesta.

Koulutustilaisuuden tavoitteena on:
– selvittää mitä jännitetyö on ja miten sitä on mahdollista tehdä
– tuoda esille jännitetyön hyödyt ja mahdollisuudet sekä yleiset perusteet
– tuntea SFS 6002 myös jännitetyön ohjeistuksen ja vaatimusten osalta
– perehtyä kiinteistö- ja puistomuuntamon imurointiin jännitetyönä teoriassa sekä käytännön harjoituksin
– hankkia riittävä ammattitaito ja tehdä työtä itsenäisesti ja turvallisesti koulutuksen jälkeen

Kurssilla tarvittavat mukana tuotavat henkilösuojaimet:
– suojakypärä ja ISO 11612 -mukainen haalari ja mikäli mahdollista suojakypärä, jossa on koko kasvot suojaava suojain EN 166 mukaan.

Kohderyhmä
Kurssi on tarkoitettu erityisesti sisäkytkinlaitosten ja muuntamoiden huolto- ja kunnossapitotöitä suorittaville asentajille ja työnjohtajille sekä muille käytön ja kunnossapidon parissa työskenteleville. Osallistujamäärä on työharjoitusten vuoksi rajoitettu 16 henkilöön.

Hinta & laskutus
Jännitetyöimurointikoulutuksen hinta on 395 € (ALV 0%)/hlö, joka laskutetaan noin viikkoa ennen koulutusta.

Tiedustelut: