HeadPower Oy

010 841 5400

info(a)headpower.fi

PERUSTETTU 2001

LIIKEVAIHTO 4,9M€

HENKILÖSTÖ 40+

ASIAKASTYYTYVÄISYYS +90%

Toimitamme suomalaisia pilvipalveluita infraverkkoyhtiöille. Olemme alan edelläkävijä, joka vaikuttaa aktiivisesti infraverkkotoimialojen kehitykseen.

Kehitämme jatkuvasti tuotteita ja palveluita vastaamaan paremmin asiakkaiden ja toimialan tarpeita – nyt ja tulevaisuudessa.

Asiantuntijamme käyvät viranomaisten kanssa säännöllistä vuoropuhelua, jonka tavoitteena on vaikuttaa lainsäädäntöön, lain tulkintoihin ja käytännön soveltamiseen. Pyrimme toiminnallamme siihen, että toimialan operatiivisen tason näkemykset ja tarpeet huomioidaan oikealla tavalla lainsäädännössä.

Yhteystietoja

Toimipisteet

ESPOO

Harakantie 18 B
02650 Espoo

TAMPERE

Hämeenkatu 25 B
33200 Tampere

JYVÄSKYLÄ

Vasarakatu 1 B
40320 Jyväskylä

ULVILA

Friitalantie 11 B
28400 Ulvila

Hallinto

Sähköpostiosoitteeme ovat muotoa [email protected]

Antti Jukarainen
Toimitusjohtaja
p. 044 581 4703

Jussi Rikala
Johtaja, sovelluskehitys
p. 040 840 5110

Timo Mutila
Tekninen johtaja
p. 040 526 6805

Jani Naukkarinen
Myynti- ja markkinointijohtaja
p. 050 3880 268

Mikko Holm
Business Development Analyst
p. 050 326 3460

Isabella Anderson
Markkinointikoordinaattori
p. 040 322 0005

Tuotekehitys

Sähköpostiosoitteeme ovat muotoa [email protected]

Harri Rostedt
Palvelupäällikkö
p. 050 430 1145

Marko Partanen
Kehityspäällikkö
p. 010 841 5411

Reija Nyman
Tuotekehittäjä,
käännöstyöt ja
käyttäjänhallinta
IWL – Lakiseuranta
p. 010 841 5421

Myynti

Sähköpostiosoitteeme ovat muotoa [email protected]

Kirk Johnson
Avainasiakaspäällikkö
Itä-Suomi
p. 050 304 5122

Ulla Westerinen
Avainasiakaspäällikkö
Länsi-Suomi
p. 050 401 5505

Petri Kalliokoski
Avainasiakaspäällikkö
Pohjois-Suomi
p. 045 110 3663

Pekka Koivumaa
Koulutus ja konsultointi
p. 050 577 4810

 

Tuotepäälliköt

Sähköpostiosoitteeme ovat muotoa [email protected]

Ari Uotila
IWITyöturvallisuus,
Perehdytysmateriaali,
IWL – Lakiseuranta
p. 040 524 4909
Jenniliina Stenfors
IWI – Ympäristöohjeet
IWA
p. 044 523 3338
Juha-Pekka Laitinen
IWI – Vakiorakenteet,
Materiaalisuositus,
Tarkastuspöytäkirjat
p. 010 841 5427
Jukka Lampinen
IWM-Työnohjaussovellukset
Suunnittelusovellukset
p. 010 841 5417
Toivo Nivala
IWD-Pöytäkirjasovellukset
Sähkönjakelun Yksiköt
p. 0400 535 763
Marko Rantakallio
Jännitetyökouluttaja
IWI-jännitetyöohjeet
p. 050 387 3815
Antti Virolainen
Tietoliikenneverkot
p. 0400 654 281
Teemu Lepistö
Vesihuolto
p. 050 302 90 32

HelpDesk

helpdesk(@)headpower.fi
p. 010 841 5454 (pvm/mpm)

Laskutustiedot

Verkkolaskut
Verkkolaskuosoite: 003717138284
Välittäjän tunnus: 003708599126
Välittäjä: Open Text Oy

Paperiset ostolaskut
HeadPower Oy
PL 117
40011 HEEROS PALVELUT

Laskut sähköpostilla:
headpower.505278(@)erin.posti.com
Sähköpostitse vastaanotamme vain PDF-laskuja. Laskut lähetetään sähköpostin liitetiedostona.
Yksi lasku per tiedosto, joka sisältää yhden laskun kaikki sivut liitteineen.

Y-tunnus: 1713828-4

HeadPower Oy:n Tietoturvapolitiikka

Johdanto 

Tämä dokumentti kuvaa HeadPower Oy:n linjaukset, käytännöt ja tavoitteet tietoturvalliseen työskentelyyn ja liiketoimintaan. Tarkemmat käytännön ohjeet yrityksen työntekijöille opastetaan mm. työntekijän tietosuoja- ja tietoturvaohjeessa (myöhemmin ”tietoturvaohjeistus”). 

Päämäärät ja tavoitteet 

Tietoturvallisuudesta huolehtiminen on edellytys HeadPower Oy:n liiketoiminnan jatkuvuudelle, toimintojen ja palvelujen laadulle sekä sille, että asiakkaat voivat luottaa HeadPower Oy:n palveluiden saatavuuteen ja käsiteltävien tietojen suojaamiseen. 

Tietoturvallisuus kattaa kaikki HeadPower Oy:n tietojenkäsittelytehtävät koko tiedon elinkaaren ajalta riippumatta siitä, millä tavalla tai välineillä tietoa käsitellään. Tietoturvallisuustoimet koskevat tiedon luomista, käsittelyä, luovutusta, siirtoa, arkistointia ja tiedon hävittämistä. 

Sitoudumme toimimaan tietoturvallisesti yhteistyössä henkilöstömme, asiakkaidemme sekä alihankinta- ja muiden kumppaneidemme kanssa. 

Sitoudumme tietoturvallisuusriskien ennalta tunnistamiseen, arviointiin sekä riskien poistamiseen. Sitoudumme myös vuosittain vahvistettaviin tietoturvallisuustavoitteisiin. 

Tietoturvatyötä ohjaavat tekijät ja vastuut 

Toimintamme täyttää lain, viranomaisten, toimialan, asiakkaidemme ja kumppaniemme asettamat vaatimukset.  

Esimiehen vastuulla on huolehtia siitä, että hänen alaisillaan on riittävät tiedot ja resurssit, jotta työtehtävien tekeminen tietoturvaohjeistuksen mukaisesti on mahdollista. 

Jokaisen työntekijän vastuulla on perehtyä tietoturvaohjeistukseen ja toimia työssään niiden mukaisesti. Mikäli työntekijä työssään havaitsee puutteita ohjeissa, käytössä olevissaan tiedoissa tai resursseissa, hänen tulee ilmoittaa niistä esimiehelleen, jotta puute voidaan korjata. 

Tiedottaminen ja koulutus 

Tietoturvaohjeistus käydään läpi työntekijän perehdytyksessä ja muutokset ohjeistukseen perehdytetään aina koko henkilöstölle. Lisäksi Tietoturvasta järjestetään vuosittain koulutus kaikille työntekijöille. 

Voimassa oleva tietoturvaohjeistus pidetään aina jokaisen työntekijän saatavilla. 

Seuranta, kehitys ja ongelmatilanteet 

Arvioimme toimintaamme, kehitystavoitteidemme ajanmukaisuutta sekä niiden toteutumista suhteessa saatavilla olevaan vertailutietoon sekä ISO27001 tietoturvallisuusvaatimuksiin. 

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme pystyäksemme vastaamaan tietoturvallisen toiminnan haasteisiin myös tulevaisuudessa.  

Kannustamme henkilöstöä kehitystarpeiden tunnistamiseen, palautteen antamiseen sekä aloitteiden tekemiseen. 

Tietoturvan kehittämistä ohjataan ja seurataan tietoturvallisuuden hallintamallissa kuvatuilla periaatteilla ja toimenpiteillä.  

Ongelmatilanteisiin reagoidaan välittömästi minimoimalla ongelman vaikutukset ja tiedottamalla ongelmasta sisäisesti. Välittömien toimenpiteiden jälkeen arvioidaan syyt ja ongelma korjataan pysyvästi siten, että ongelman toistuminen estetään mahdollisuuksien mukaan. Korjauksen jälkeen juurisyy ja korjaavat toimenpiteet raportoidaan tietoturvatyöstä vastaavalle henkilölle. Toteutuneita ongelmatilanteita ja niiden korjaustoimenpiteitä seurataan osana hallintamallia. 

 

Tietoturvapolitiikan hyväksyntä 

HeadPower Oy:n johtoryhmä hyväksyi tämän tietoturvapolitiikan 2.2.2022