Infraverkostojen suunnitteluun sekä maankäyttösopimusten laadintaan ja hallintaan

MAASTOSUUNNITTELU

Suunnittelutyökalu alusta loppuun

Sovelluksen hyödyt

Tukee maastosuunnittelun tekemistä loogisessa järjestyksessä.

Laatii allekirjoitusvalmiit maankäyttösopimukset ja korvauslaskelmat liitteineen.

Helpottaa maastosuunnittelijan käytännön työtä.

Tarjoaa kaikille osapuolille tasapuolisen mahdollisuuden käyttää suunnitteluaineistoa – milloin tahansa, mistä tahansa.

Kaikki suunnitteluaineisto keskitetysti yhdessä järjestelmässä, josta se löytyy nopeasti.

Yhdenmukaistaa tuotettavan suunnitteluaineiston.

Vähentää suunnitteluvaiheessa tarvittavien työkalujen lukumäärää.

Vähentää manuaalista tietojen siirtämistä eri työvaiheiden välillä.

Karttatoiminnot

  • Helppokäyttöiset haku- ja muokkaustoiminnot
  • Mahdollisuus hyödyntää yrityskohtaisia taustakarttoja tai -tasoja (esim. verkkotietojärjestelmien verkkotiedot, kaava- ja pohjakartat jne.) sekä sijaintihakuehtoja
  • Kartat mahdollista muodostaa määräluettelojen tai siirtotiedostojen kautta
  • Mahdollistavat työkarttojen piirron, muokkaamisen sekä tulostamisen. Karttatoimintojen käyttämät oletussymbolit ja -värit ovat Energiateollisuus ry:n verkostosuosituksen “Työkartat – Työpiirustukset, RU B2-1:05” mukaiset
  • Kiinteistörekisteritunnusten automaattinen siirto maastosuunnitelman yhteystiedoiksi

Maastosuunnittelusovelluksen avulla voit

Kerätä hankkeen perus- ja yhteystiedot sekä liitteet keskitetysti yhteen paikkaan, josta kaikki osapuolet saavat ne nopeasti käyttöönsä.

Piirtää työ- ja sopimusliitekarttoja sekä hakea maanomistajatietoja kartan päältä.

Laatia allekirjoitusvalmiit maankäyttösopimukset ja korvauslaskelmat kartta- ja muine liitteineen.

Kommentoida hanketta ja tiedottaa esimerkiksi suunnitelman ja sopimusten etenemisestä.

Tulostaa hankkeen kaikki tiedot ja liitteet yhteen PDF-tiedostoon.