SOVELLUKSET

Määräluettelo helpottaa infraverkostojen suunnittelua ja työkohteiden rakenne- sekä tarvikelistausten muodostamista.

HeadPowerin Määräluettelo on selaimella käytettävä sovellus, jota hyödynnetään sähköverkkojen maastosuunnittelussa,
teknisessä suunnittelussa ja materiaalien hallinnassa.

HeadPowerin Määräluettelo mahdollistaa suunniteltavan kohteen perustietojen keruun yhteen paikkaan. Lisäksi sovellukseen voidaan kerätä työpisteet niihin liittyvine yleis- ja sijaintitietoineen. Kullekin työpisteelle kerätään sille kuuluvat yksiköt, vakiorakenteet, tarvikkeet ja työt. Näin Määräluettelon kautta muodostuvat automaattisesti valmiit ja täydelliset rakenne- ja tarvikelistaukset.

Voit hyödyntää rakenne- ja tarvikelistauksia esimerkiksi budjetoinnissa, tarjouslaskennassa, materiaalien hallinnassa, tarviketilauksissa, teknisessä suunnittelussa ja työmaalla.

Ominaisuudet

  • Mahdollistaa suunniteltavan kohteen perustietojen keruun yhteen paikkaan.
  • Sovellukseen kerätään työpisteet niihin liittyvine yleis- ja sijaintitietoinen.
  • Määräluettelojen avulla muodostetaan valmiit rakenne- ja tarvikelistaukset.
  • Rakenteisiin liittyvät ohjeistot linkittyvät määräluetteloon automaattisesti.
  • Tarvikelistauksia voidaan käyttää sellaisenaan esimerkiksi tuotetilauksiin.

Haluatko kuulla lisää Määräluettelo -sovelluksesta?