Infraverkostojen suunnitteluun ja työkohteiden rakenne- sekä tarvikelistausten muodostamiseen

MÄÄRÄLUETTELO

Internetselaimella käytettävä sovellus, jota hyödynnetään pääasiassa maastosuunnittelussa,
teknisessä suunnittelussa ja materiaalien hallinnassa.

Mahdollistaa suunniteltavan kohteen perustietojan keruun yhteen paikkaan.

Sovellukseen saadaan kerättyä työpisteet niihin liittyvine yleis- ja sijaintitietoinen.

Määräluettelojen avulla muodostetaan valmiit rakenne- ja tarvikelistaukset.

Rakenteisiin liittyvät ohjeistot linkittyvät määräluetteloon automaattisesti.

Tarvikelistauksia voidaan käyttää sellaisenaan esimerkiksi tuotetilauksiin.

Määräluettelo-sovellus mahdollistaa suunniteltavan kohteen perustietojen keruun yhteen paikkaan. Lisäksi sovellukseen saadaan kerättyä työpisteet niihin liittyvine yleis- ja sijaintitietoineen. Kullekin työpisteelle sadaan kerättyä sille kuuluvat yksiköt, vakiorakenteet, tarvikkeet ja työt. Tällä tavoin määräluettelon kautta saadaan muodostettua automaattisesti valmiit ja täydelliset rakenne- ja tarvikelistaukset joko työpisteittäin tai summattuina.

Rakenne- ja tarvikelistauksia voidaan hyödyntää esimerkiksi budjetoinnissa, tarjouslaskennassa, materiaalien hallinnassa, tarviketilauksissa, teknisessä suunnittelussa ja työmaalla.

Määräluettelo toimitetaan Software as a Service (SaaS) -periaatteen mukaisena kokonaispalveluna. Sovelluksen käyttö ei vaasi asiakkaalta omia palvelininvestointeja, sovellusasennuksia tai ylläpitoa. Sovelluksen käyttöön riittää pelkkä internetyhteys ja -selain. Määräluettelo on suunniteltu pääasiassa työpöytäkonekäyttöön.