INFRA WORK MANAGER

IWM vie tehtävienhallinnan uudelle tasolle!

Tilaa, toteuta, hallinnoi, laskuta, valvo ja kommunikoi. Reaaliaikaisesti, kaikkien osapuolien välillä.
IWM mahdollistaa tämän kaiken.

 

 • Vakioi työtilauksien kuvaamisen ja välittämisen
     * Erityyppisille työmaille ja tehtäville omat vakiomuotoiset tehtävälomakkeet
 • Helpottaa tilaus-toimitusketjun hallintaa ja antaa tarkan tilannekuvan
     * Erilliset kojelauta- ja listausnäkymät projekteihin ja tehtäviin
     * Karttapalvelu mahdollistaa paikkatietopohjaisen tehtävienhallinnan
 • Tehostaa tilaajan, toimittajan, alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien välistä viestintää
     * Tiedonjako palveluntuottaja- ja yhteistyökumppaniverkostoss
     * Tietojen raportointi ja analysointi
     * Esimerkiksi suunnitelmat, kartat, pöytäkirjat, valokuvat yms. dokumentaatio
 • Parantaa resurssien ja materiaalien ohjausta
     * Resurssienhallinta, vuorosuunnittelu, tuntikirjaukset, palkanmaksatus ja työmaaraportointi
 • Vakioi muutosten dokumentoinnin ja hallinnan
     * Tuki työmaan aikaiselle viestinnälle ja muutostenhallinnalle
 • Päätelaiteriippumaton
 • Ei vaadi asiakkaalta palvelininvestointeja tai ylläpitoa
 • Integroitavissa muihin järjestelmiin

Yksinkertainen ja helposti omaksuttava, moderni käyttöliittymä

Vuorovaikutteinen kojelauta luo uuden tavan tarkastella töitä ja hankkeita

Merkittäviä uudistuksia

 • Teknisesti täysin uudistettu
  * Jatkokehitys ja yhtiökohtainen räätälöinti nopeampaa, helpompaa ja kustannustehokkaampaa
  * Joustavampi asiakaskohtaisten tietueiden ja prosessien mallintaminen 
 • Mikropalvelupohjainen arkkitehtuuri
  * Tiedon reaaliaikainen tuonti ja vienti mistä tahansa lähteestä mikropalveluiden kautta
  * Mahdollistaa joustavan integroinnin toisiin järjestelmiin
 • Tapahtumaherätteet mahdollistavat joustavat jatkotoimenpiteet erityyppisille tapahtumille
  * Esimerkiksi lähetä sähköposti-ilmoitus ja rajapintaviesti, kun työlle lisätään tietyn tyyppinen liitetiedosto
 • Responsiivinen ja päätelaiteriippumaton käyttöliittymä
  * Töiden esittäminen kartalla, listoissa, kalenterissa ja kojelaudalla

Kysy rohkeasti lisää, soita 010 841 5400, tai laita meille viestiä