Sujuvampaa riskien hallintaa käyttäjien ohjeistuksilla ja työlupalomakkeilla

Työmaalle tehtävä riskinarviointi sujuu helpommin ja systemaattisemmin, kun apuna käytetään HeadPowerin IWI- ja IWD-sovelluksia. Asiakkaiden toiveesta palvelua on nyt laajennettu.

Riskinarviointi kuuluu tavalla tai toisella jokaisen työmaan perustamisvaiheisiin. HeadPower on asiakkaiden toiveesta lisäämässä työlupalomakkeita IWD:hen (Infra Work Documents) ja käyttäjien ohjeita IWI:in (Infra Work Instructions). Työmaan vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioiminen onnistuu siis suoraan HeadPowerin tutuissa sovelluksissa, jolloin tehdystä ennakoinnista jää myös järjestelmiin jälki.

–  IWI:n ohjeistosta löytyy paljon ohjeita ihan kuopan reunalle, jossa se aliurakoitsijan aliurakoitsija suorittaa työtään. Kaikille asianosaisille – tilaajasta lähtien – on olennaisen tärkeää, että työmaalla asiat sujuvat oikein ja turvallisesti, HeadPowerin tuotepäällikkö Teemu Lepistö toteaa.

IWD:hen on kevään aikana tulossa lomakkeet tulityöluvalle ja säiliötyöluvalle. Ohjeistettujen työlupalomakkeiden käyttäminen varmistaa sen, että kaikki työmaalla toimivat osaavat asiansa ja ovat tietoisia riskeistä. IWI:n ohjeilla opastetaan käyttäjiä riskienarvioinnissa ja kerrotaan keinoja, joilla vaaroja hallitaan.

Tuoreimmat