Jännitetyökoulutus

Koulutuksella hankittu ammattitaito

 

Tulevat koulutukset:

20kV Jännitetyökoulutus
13.-16.10.2020 – Tampere
Paikkoja vapaana: 1
(ilmoittautuminen viimeisille paikoille sähköpostilla koulutus(a)headpower.fi)

20kV Jännitetyökoulutus
27.-30.10.2020 – Tampere
Paikkoja vapaana: täynnä

20kV Jännitetyökoulutus
3.-6.11.2020 – Tampere
Paikkoja vapaana: 13

Tiedustelut:

 

Jännitetyökoulutus -esite

Jännitetyökoulutusesite

Miksi Jännitetyökoulutus?

  • Omaksut oikean jännitetyöasenteen
  • Opit työvälineiden käytön, huollon, tarkastamisen ja kunnossapidon
  • Saat tarvittavaa käytännön harjoittelua ja teoriatietoa
  • Saat koulutustodistuksen merkiksi riittävästä ammattitaidosta, töiden itsenäiseen tekemiseen

Lisätietoa saat esitteestä tai lähetä viesti

 

20 kV sähkönjakeluverkon jännitetöiden aikana sähkövirtaa ei katkaista, mistä hyötyvät eri osapuolet verkkoyhtiöistä sähkön kuluttajiin. Jännitetyön kolme merkittävää etua on katkottomampi sähkönsiirto, edullisempi toteutus ja työturvallisuus.

Koulutuksella hankittu ammattitaito

Jännitetyö on yhtä turvallista kuin muukin sähkötyö, kunhan perusvaatimukset ovat kunnossa. Perusvaatimuksiin sisältyy, että asentajalla on koulutuksen kautta hankittu riittävä ammattitaito. 20kV sähkönjakeluverkon jännitetyön koulutuksen tarve ei tule vähenemään, sillä sähkönjakelulta edellytetään parempaa laatua – asiantuntijoita tarvitaan aina.

Kuka voi osallistua?

Koulutukseen voi osallistua henkilö, joka

  • on sähköalan ammattihenkilö
  • omaa riittävän kokemuksen käytännön ilmajohtotöistä
  • kykenee työharjoituksissa edellytettävään pitkäkestoiseen pylvästyöskentelyyn

Koulutus on asentajille 4-päiväinen, joissa käydään läpi teoriaa, turvallisuusasioita, työvälineiden tarkastamista ja huoltoa sekä käytännön harjoituksia kentällä. Asentajien lisäksi myös esimiehet voivat osallistua 2-päiväiseen jännitetyökoulutukseen. Ensimmäisenä päivänä käydään läpi teoriaa ja toisena työharjoitteiden seurantaa. Nämä antavat riittävät jännitetyötaidot töiden johtamiseen, suunnitteluun ja esimiestoimintaa varten.

Hinta ja laskutus

Jännitetyökoulutuksen päivähinta on 315 € (ALV 0%). Hinta on sama sekä asentajille että esimiehille (huomaathan, että asentajien koulutus on nelipäiväinen ja esimiesten kaksipäiväinen). Koulutushintaan sisältyy ruokailu ja koulutusmateriaali. Osallistujat järjestävät itse majoituksen.

Lähetämme laskun noin viikkoa ennen koulutusta.

 

Ilmoittaudu mukaan! →

Katso 20kV jännitetyöhön liittyviä videoita:

JÄNNITETYÖIMUROINTI
-KOULUTUS

(päivämäärää ei toistaiseksi tiedossa)

Koulutusedellytykset tähän työhön ovat mm. että henkilö on sopiva jännitetyöhön ja on sähköalan ammattihenkilö. Työkokemusta tulee olla vähintään kolme vuotta koulutukseen liittyvistä sähkölaitteistoista. Tämän lisäksi työnantaja on huolehtinut aiemmin yleisestä työturvallisuus- ja hätäensiapukoulutuksesta.

Koulutustilaisuuden tavoitteena on:
– selvittää mitä jännitetyö on ja miten sitä on mahdollista tehdä?
– tuoda esille jännitetyön hyödyt ja mahdollisuudet sekä yleiset perusteet
– tuntea SFS 6002 myös jännitetyön ohjeistuksen ja vaatimusten osalta
– perehtyä kiinteistö- ja puistomuuntamon imurointiin jännitetyönä teoriassa sekä käytännön harjoituksin
– hankkia riittävä ammattitaito ja tehdä työtä itsenäisesti ja turvallisesti koulutuksen jälkeen

Kurssilla tarvittavat mukana tuotavat henkilösuojaimet:
– suojakypärä ja ISO 11612 mukainen haalari ja mikäli mahdollista suojakypärä, jossa on koko kasvot suojaava suojain EN 166 mukaan.

Kohderyhmä
Kurssi on tarkoitettu erityisesti sisäkytkinlaitosten ja muuntamoiden huolto- ja kunnossapitotöitä suorittaville asentajille ja työnjohtajille sekä muille käytön ja kunnossapidon parissa työskenteleville. Osallistujamäärä on työharjoitusten vuoksi rajoitettu 16 henkilöön.

Ohjelma
8.15 Ilmoittautuminen
8.30 Päivän avaus ja aamukahvi
9.00 Mitä jännitetyö on ja miten sitä turvallisesti tehdään?
9.30 Työturvallisuusstandardin SFS 6002 jännitetyöosa ja liite Y
10.30 Jännitetyön yleiset työ- ja turvallisuusohjeet; jännitetyöluokka 1
– Työohje; imurointi jännitetyönä ja työvälinehuolto
12.00 Lounastauko ja siirtyminen harjoittelumuuntamoon
13.00 Käytännön harjoittelu jännitteisessä kojeistossa
– Muuntamo TSV
14.30 Kirjallinen koe edellisistä ja kertauskeskustelu
15.30 Todistusten jako ja loppukeskustelu ja päätöskahvit

Tilaisuuden päätös n. klo 16.00. Turvallista kotimatkaa!

Hinta & laskutus
Jännitetyöimurointikoulutuksen hinta on 395€ (ALV 0%), joka laskutetaan n. viikkoa ennen koulutusta.