Tilaa, toteuta, hallinnoi, laskuta, valvo ja kommunikoi. Reaaliaikaisesti, kaikkien osapuolien kesken.

IWM mahdollistaa tämän kaiken.

INFRA WORK MANAGER

IWM vie tehtävienhallinnan uudelle tasolle!

Yksinkertainen ja helposti omaksuttava,
moderni käyttöliittymä

Vuorovaikutteinen kojelauta luo uuden tavan tarkastella töitä ja hankkeita

Vakioi työtilauksien kuvaamisen ja välittämisen

Erityyppisille työmaille ja tehtäville omat vakiomuotoiset tehtävälomakkeet

w

Tehostaa tilaajan, toimittajan, alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien välistä viestintää

• Tiedonjako palveluntuottaja- ja yhteistyökumppaniverkostossa

• Tietojen raportointi ja analysointi kuten suunnitelmat, kartat, pöytäkirjat, valokuvat yms. dokumentaatio

l

Vakioi muutosten dokumentoinnin ja hallinnan

• Tuki työmaan aikaiselle viestinnälle ja muutostenhallinnalle

Päätelaiteriippumaton

Helpottaa tilaus-toimitusketjun hallintaa ja antaa tarkan tilannekuvan

• Erilliset kojelauta- ja listausnäkymät projekteihin ja tehtäviin

• Karttapalvelu mahdollistaa paikkatietopohjaisen tehtävienhallinnan

Parantaa resurssien ja materiaalien ohjausta

Resurssienhallinta, vuorosuunnittelu, tuntikirjaukset, palkanmaksatus ja työmaaraportointi

Integroitavissa muihin järjestelmiin

Ei vaadi asiakkaalta palvelininvestointeja tai ylläpitoa

Merkittäviä uudistuksia

 • Teknisesti täysin uudistettu
   
  • Jatkokehitys ja yhtiökohtainen räätälöinti nopeampaa, helpompaa ja kustannustehokkaampaa
   
  • Joustavampi asiakaskohtaisten tietueiden ja prosessien mallintaminen 
 • Mikropalvelupohjainen arkkitehtuuri
    • Tiedon reaaliaikainen tuonti ja vienti mistä tahansa lähteestä mikropalveluiden kautta
    • Mahdollistaa joustavan integroinnin toisiin järjestelmiin
 • Tapahtumaherätteet mahdollistavat joustavat jatkotoimenpiteet erityyppisille tapahtumille
    • Esimerkiksi lähetä sähköposti-ilmoitus ja rajapintaviesti, kun työlle lisätään tietyn tyyppinen liitetiedosto
 • Responsiivinen ja päätelaiteriippumaton käyttöliittymä
    • Töiden esittäminen kartalla, listoissa, kalenterissa ja kojelaudalla