Tilaa, toteuta, hallinnoi, laskuta, valvo ja kommunikoi. Reaaliaikaisesti, kaikkien osapuolien kesken.

IWM mahdollistaa tämän kaiken.

INFRA WORK MANAGER

IWM vie tehtävienhallinnan uudelle tasolle!

Yksinkertainen ja helposti omaksuttava,
moderni käyttöliittymä

Vuorovaikutteinen kojelauta luo uuden tavan tarkastella töitä ja hankkeita

Vakioi työtilauksien kuvaamisen ja välittämisen

Erityyppisille työmaille ja tehtäville omat vakiomuotoiset lomakkeet

w

Tehostaa tilaajan, toimittajan, alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien välistä viestintää

• Tiedonjako palveluntuottaja- ja yhteistyökumppaniverkostossa

• Tietojen keruu ja tarkastelu kuten esim. suoritteet, suunnitelmat, kartat, pöytäkirjat, valokuvat yms. dokumentaatio

l

Vakioi muutosten dokumentoinnin ja hallinnan

• Tuki työmaan aikaiselle viestinnälle ja muutostenhallinnalle

Päätelaiteriippumaton

Ei vaadi asiakkaalta palvelininvestointeja tai ylläpitoa

Helpottaa tilaus-toimitusketjun hallintaa ja antaa tarkan tilannekuvan

• Erilliset, muokattavat kojelauta- ja listausnäkymät projekteihin ja tehtäviin

• Karttapalvelu mahdollistaa paikkatietopohjaisen tehtävienhallinnan

Parantaa resurssien ja materiaalien ohjausta

Resurssienhallinta, vuorosuunnittelu, tuntikirjaukset, palkanmaksatus ja työmaaraportointi

Integroitavissa muihin järjestelmiin

• Moderni mikropalvelupohjainen arkkitehtuuri ja API-rajapinnat

• Tapahtumaherätteet

Raportointi ja analytiikka

Tiedot kytkettävissä suoraan esim. Power Bi-raporteille