Infra Work Laws

Lakiseuranta

Työkalu ajantasaiseen säädöstiedon ylläpitoon ja seurantaan

 Helpottaa ajan tasalla pysymistä

Vakioi säädösten soveltamista kentällä

Tukee säädösten käytäntöön soveltamista

Vastuullisen yritystoiminnan oleellinen osa on omaa toimintaa koskevien säädösten tunnistaminen, hallitseminen ja ymmärtäminen.
HeadPower IWL on energia-, vesi- ja tietoliikennealalle erikoistunut säädöspalvelu, joka tukee säädösten tunnistamista, hallintaa ja ymmärtämistä toimialan näkökulmasta.

IWL-palvelusta on lisäksi muodostunut kiinteä linkki viranomaisten suuntaan, kun haetaan ja mietitään toimialaa koskevia säädöstulkintoja.

HeadPower IWL:ssa yhdistyvät Editan vahva juridinen osaaminen, HeadPowerin toimialaosaaminen sekä tiivis yhteistyö viranomaisten kanssa.

IWL:n Muutoshallinta-työkalussa on selkeä, graafinen käyttöliittymä. Näet yhdellä vilkaisulla kokonaistilanteen, ja näin pysyt paremmin ajan tasalla säädösmuutoksista.

Ominaisuudet lyhyesti

Infra-alaa koskevat oleelliset säädökset
Seurannassa on mukana noin 200 säädöstä. Oleellinen osa palvelua on toimialaa koskevien säädösten tunnistaminen ja niiden muutosten
seuraaminen.

Uutiset
HeadPower IWL:n säädösuutiset toimittaa Edita. Uutisia julkaistaan joka arkipäivä. HeadPower kokoaa uutisista toimialaa koskevan tiedotteen, joka lähetetään sähköpostilla kaikille sen haluaville käyttäjille.

EHS-säädösseuranta
Editan lainsäädäntöpalvelun asiantuntijat laativat asiantuntijakirjoituksia, joissa on selkeästi kuvattu, mikä säädöksessä on muuttunut ja mitä seurauksia muutoksella voi olla käytännössä.

Linkit säädöksen pohjalta tehtyyn työ- tai soveltamisohjeeseen
Säädöslistaan on linkitetty säädöksen noudattamista selkeyttävät ohjeet.

Lakisääteisesti nähtävillä pidettävät säädökset

Palvelusta löytyvät kaikki työpaikalla nähtävänä pidettävät säädökset.

Säädösmuutosten seuranta
Helpottamaan laatu-, toiminta- ja ympäristöjärjestelmien sitovien velvoitteiden (lainsäädäntö) tunnistamisessa ja muutosten seuraamisessa.

Säädösmuutosten seuranta pitää sisällään:

  • Säädösmuutostyökalun, johon voi tehdä yhtiökohtaiset toimenpidemerkinnät
  • Säädösuutispalvelun
  • Sähköpostitiedotteet säädösmuutoksista ja alakohtaisista säädösuutisista
  • Säädösmuutosten asiantuntijakirjoitukset

Muutossäädöksiin voidaan tämän toiminnallisuuden avulla:

  • Merkitä ne koskemaan yhtiön eri toimialoja/ osastoja
  • Merkitä käsittelyprosessin vaihe
  • Lisätä yhtiökohtaiset vaikutukset
  • Määritellä muutossäädöksen tärkeys
  • Lisätä vastuuhenkilö muutosten toteuttamiselle
  • Seurata säädösmuutoksiin reagointia yhtiötasolla