Tehokasta töiden käsittelyä myös toimiston ulkopuolella

INFRA WORK FIELD

Kenttälaajennus

Mobiilikäyttöliittymällä hallinnoidaan kentällä tapahtuva työ sähköisesti ja reaaliajassa

Palvele paikasta riippumatta

Tilauksen tiedot ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta aina, kun päätelaitteella on yhteys verkkoon. Näin tiedot saadaan kirjattua suoraan järjestelmään, ja sitä kautta niitä voi välittömästi käyttää toimistolla.

Ajan tasalla

Työn laskuttaja saa konttorilla tiedon tehdystä työstä ja asiakkaalta laskutettavista tuoteriveistä välittömästi.

Kaikkien käytettävissä

Tekijät saavat tilaukset liitteineen suoraan kentälle mobiililaitteeseen ilman turhia puhelinsoittoja tai paperisia työmääräyksiä. Kaikki työn tekemiseen liittyvä tieto on aina oikeaa ja helposti saatavilla.

Ajantasainen tieto

Työnjohdolla on reaaliaikainen ja oikea tilannekuva kentällä tapahtuvan työn edistymisestä. Tiedon ansiosta myös poikkeustilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti.

IWF-tuotteet

Työtilausten käsittely

Työn tilan raportointi → Ajankohdat ja tuntikirjaukset
Tekemisen dokumentointi → Liitteet, kuvat, kommentit, pöytäkirjat, suoritteet
Uusien töiden lisääminen

Lisämoduulit:

Työaikakirjausten käsittely

Tuntikirjausten ja lisien kirjaaminen​
Tuntikirjausten hyväksyntä​
Siirto palkanmaksatukseen​
Laite- ja ajoneuvotunnit​

Viranomaisraportointi työmaalla työskentelystä

Raportit AVIlle ja verohallintoon

Resurssienhallinta

Asentajien, laitteiden ja ajoneuvojen resursointi
ja työvuorosuunnittelu