Sähköiset tarkastuspöytäkirjat

INFRA WORK DOCUMENTS

Ei enää paperilomakkeita!

Lomakkeiden täyttö suoraan työmaalla

Tiedot aina tallessa ja kaikkien hyödynnettävissä

Helpottaa ja nopeuttaa raportointia

Virheiden määrä vähenee

Tarkastuksien tehostuminen

Muutosten käyttöönotto nopeutuu

Kuvadokumentaation tuottaminen

HeadPower IWD mahdollistaa tarkastuspöytäkirjojen sähköisen käsittelyn. Pöytäkirjat ovat digitaalisessa muodossa, joten niitä voidaan käyttää suoraan työkohteesta, älypuhelimella tai tabletilla.

Tiedot tallentuvat HeadPower-portaaliin ja ovat sieltä helposti myös muiden henkilöiden käytettävissä. IWD liitetään Raporttipalveluun, jolloin esimerkiksi pöytäkirjojen laatuarvioinneista voidaan raportoida sekä tilaajan että toimittajan toiminnan kehittämistä varten.

IWD:tä voidaan käyttää yhdessä IWM:n kanssa, jolloin sähköiset pöytäkirjat tulevat liitetyiksi suoraan työlle.

Saatavilla olevat pöytäkirjat

Työmaatarkastukset ja -mittaukset

Kone- ja laite
-tarkastukset

Työsuoritteiden turvallisuuden arviointi

Havainto- ja poikkeamailmoitukset

Käyttöönotto-
tarkastukset

Vastaanotto- ja takuuajan
-tarkastukset