Viimeisin päivitetty versio 27.9.2023


Ohje 1.1

Kiinnitä huomiota laitteiston mekaaniseen rakenteeseen – ovatko sammutuskammiot ehjät ja paikallaan, välilevyt kunnossa ja paikoillaan, saranointi asiallinen jne.

Kytkimen rakenteen vaurioita ei silmämääräisesti ole mahdollista havaita kiinni olevasta kytkimestä. Sen sijaan auki oleva kytkin tulee aina tarkastaa huolellisesti ennen kiinni kytkentää.


Ohje 1.2

Virrattomaksi kytkin voidaan tehdä esimerkiksi avaamalla seuraavassa jakokaapissa olevat johtolähdöt. Mikäli virrattomaksi tekeminen ei ole mahdollista, tehdään kytkin jännitteettömäksi esimerkiksi avaamalla keskuksen pääkytkin tai tekemällä keskijänniteverkko jännitteettömäksi lähimmästä turvallisesta kohdasta. Keskijänniteverkon kytkennöistä on aina sovittava verkonhaltijan käyttökeskuksen kanssa.


Ohje 1.3

Erityistä varovaisuutta ja harkintaa on noudatettava silloin, jos kytkimestä on palanut sulake tai sulakkeita. Tällöin on mahdollista, että piirissä on oikosulku tai kova kuorma. Jos syytä sulakkeen palamiseen ei ole mahdollista luotettavasti selvittää, tulee kytkin ohjata virrattomana tai jännitteettömänä.

Mikäli sulake tai sulakkeet palavat uudelleen, on syy siihen selvitettävä ennen uutta jännitteen kytkentää.

Valokaarivaarallisen työn työasun on oltava vähintään standardin SFS-EN ISO 11612 luokan A1 B1 C1 mukainen. Suojavaatetus voi lisäksi olla standardin SFS-EN 61482-2:2020 mukainen.

Kasvosuojaimessa on oltava suojaus valokaaren vaaraa vastaan – esim. standardi SFS-EN IEC 62819:2023:en.


Ohje 1.4

Kytkimen rikkoutuminen ohjattaessa voi aiheuttaa voimakkaan valokaaren ja paineaallon. Turvallisuuden vuoksi kytkijän on suositeltavaa olla riittävän kaukana kytkimestä ja käyttää jotain soveltuvaa ja luotettavaa työvälinettä kytkimen ohjaamiseen. Tällainen voi olla esim. kouramallinen 20 kV sulakkeen asennussauva tai muu soveltuva apuväline.