Laki ympäristövaikutusten arvioinnista astui voimaan 16.5.1017 ja otetaan käyttöön uusien YVA-hankkeiden myötä. Ympäristöohjeiston ohje YVA-laista on päivitetty.

 

Jenniliina Stenfors
Tuotepäällikkö
[email protected]