Infra Work Manager

Tilaa, toteuta, hallinnoi, laskuta, valvo ja kommunikoi. Reaaliaikaisesti, kaikkien osapuolien välillä.

 • Vakioi työtilauksien kuvaamisen ja välittämisen
 • Helpottaa tilaus-toimitusketjun hallintaa ja antaa tarkan tilannekuvan
 • Tehostaa tilaajan, toimittajan, alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien välistä viestintää
 • Vakioi muutosten dokumentoinnin ja hallinnan
 • Päätelaiteriippumaton pilvipalvelu – Ei vaadi asiakkaalta palvelininvestointeja tai ylläpitoa

Digipöytäkirjat

Mahdollistaa tarkastuspöytäkirjojen sähköisen käsittelyn

 • Selaimella käytettäviä, sähköisiä lomakkeita tilaajalle ja toimittajalle
 • Pöytäkirjojen tiedot aina tallessa ja kaikkien hyödynnettävissä
 • Selkeyttävät, helpottavat ja tehostavat tilaajanja toimittajien välistä toimintaa
 • Integroidut tarkastus- ja täyttöohjeet vähentävät virheiden määrää
 • Offline-tuki

Lakiseuranta/Muutoshallinta

Työkalu ajantasaiseen energia-, vesi ja tietoliikennealojen säädöstiedon ylläpitoon ja seurantaan.

Lakiseurannassa yhdistyvät Editan vahva juridinen osaaminen, HeadPowerin toimialaosaaminen sekä tiivis yhteistyö viranomaisten kanssa.

 • Infra-alaa koskevat oleelliset säädökset
 • Uutiset
 • EHS-säädösseuranta
 • Linkit säädöksen pohjalta tehtyyn työ- tai soveltamisohjeeseen
 • Lakisääteisesti nähtävillä pidettävät säädökset

Palveluvalikoimaamme kuuluvat myös

Laadun säilyttäminen läpi prosessin

Vesi- ja viemäriverkoston rakentamiseen ja kunnossapitotöihin tarkoitetut palvelumme helpottavat kaikkien vesihuoltosektorilla työskentelevien arkea. Infraverkon toimintavarmuuden säilyttäminen kaikissa verkosto-omaisuuden hallintaprosessin vaiheissa on ensisijaisen tärkeää. Siksi tarjoamme vesiverkoston ylläpidon ja kehittämisen työvälineiksi työnohjaussovellusta lisäominaisuuksineen sekä ajantasaista lakitietoa.

Voit koota tuotteistamme tarvitsemasi palvelukokonaisuuden

Haluatpa sitten tilata huoltotyön tai tarvitset raportteja tehdyistä huoltotöistä, löydät tarvitsemasi työkalut valikoimastamme. Tavoitteenamme on turvata asiakkaillemme ja heidän yhteistyökumppaneille sujuva käyttökokemus.

HeadPower-tuotevalikoima

Mahdollistamme tilaajan ja toimittajan saumattoman yhteistyön isoissakin projekteissa. Yksittäiset tuotteet ovat suunniteltu täydentämään toisiaan ja muodostamaan tarvittaessa koko toimintaprosessia tukevan kokonaisuuden. Voit ottaa valikoimastamme käyttöösi esimerkiksi Työnohjaus-sovelluksen tai päätyä kokonaisvaltaisempaan palvelukokonaisuuteen.

Asteittainen step-by-step -hankintaprosessi takaa tyytyväisyytesi prosessin jokaisessa vaiheessa. Asiakkaana voit räätälöidä palvelukokonaisuuden sopimaan omiin tarpeisiisi. Tarkempi tuotekohtainen tieto ja käyttöohjeet löytyvät tuotteiden yhteydestä.

Palvelu on meidän juttu

HeadPower tekee yhteistyötä yrityksesi kanssa ja kehittää palveluitaan huomioimalla organisaatiosi tarpeet.

HeadPowerin valmiiden sovellusten ja tuotteiden lisäksi konsernimme kehittää jatkuvasti uusia sovelluksia räätälöitynä asiakkaiden tarpeisiin. Asiakkaan tarve lähtökohtana pystymme tarjoamaan todellista hyötyä ja oikeat sovellukset kuhunkin tilanteeseen.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan, miten voimme auttaa.
p. 010 841 5400