HeadPowerin Perehdytystuki on laaja työnopastuksen materiaalipankki, joka sisältää esimerkiksi erillisiä opastusvideoita tällä hetkellä 120 kpl.
Nyt Perehdytystukeen on lisätty kolme uutta opastusvideota.

Maadoitusmittaukset
Maadoitusmittauksen avulla varmistetaan, että käyttöönotettavan tai kuntotarkastettavan sähköverkon maadoitukset täyttävät asetetut suojaustasovaatimukset. Standardi SFS 6001 määrittelee vaatimukset erityyppisten maadoitusjärjestelmien mittaamiseen. Tällaisia mittauksia ovat mm. maadoitusmittaus käännepistemenetelmällä, sovellettu käännepistemenetelmä sekä maadoitusjärjestelmien yhteysmittaus.

Keskijännitekaapelin vaiheistaminen
Jotta verkon kytkentätoimenpiteet eivät aiheuttaisi epämieluisia yllätyksiä ja verkon kiertosuunta säilyisi eri kytkentätilanteissa oikeana, on rakennettava verkko vaiheistettava verkkoyhtiön ohjeiden mukaisesti. Vaiheistus tehdään myös ennen käyttöönotettavan verkon kytkentöjä. Käsiteltävä tilanteet ovat jännitteettömän keskijännitekaapelin vaiheistaminen, vaiheistaminen ilmaeristeisellä kojeistolla sekä vaiheistaminen suljetulla kojeistolla. 

Keskijännitekaapelin vaipaneheysmittaus
Vastaanotettavan sähköverkon toteutuksen hyvä laatu on tärkeää turvallisuuden lisäksi verkon luotettavuuden ja elinkaarikustannusten takia. Tämän vuoksi voi olla tarpeellista vaatia standardeissa mainittujen käyttöönottotarkastusmenetelmien lisäksi erityisesti asennustyön laatua tarkkailevia mittauksia. Tällaisia mittauksia ovat muun muassa Keskijännitekaapeleiden vaipaneheysmittaukset, joilla voidaan varmentaa maan alle jäävän kaapeloinnin laatua.

Uudet videot löytyvät Perehdytystuen kohdasta “Käyttöönottomittaukset” (vaatii käyttöoikeuden).

Muistathan myös aiemmin valmistuneet käyttöönottoon liittyvät työnopastusvideot:

  • Käyttöönottotarkastukset sähkönjakeluverkossa
  • Käyttöönottomittaukset ja mittalaitteet
  • Eristysvastuksen mittaus
  • Jännitteen mittaus ja kiertosuunnan varmistaminen
  • Oikosulkuvirran mittaaminen
  • Suojajohtimen jatkuvuuden mittaus


Lisätiedot

HeadPower Oy, Ari Uotila ([email protected])