Teema

Ajankohtaisia asioita ja mielenkiintoisia aiheita. Ohjeita, videoita, vinkkejä ja linkkejä sekä muuta hyödyllistä tietoa infraverkkoaloilla työskenteleville. Pysy kanavalla!

Teema:

Uusi Karttapalvelu

HeadPower Karttapalvelu on tarkoitettu kaikille verkonrakentamisen, -hallinnan ja -ylläpidon parissa työskenteleville ammattilaisille aina rakennuttajista asentajiin.

Karttapalvelu mahdollistaa paikkatietopohjaisen töiden, pöytäkirjojen ja valokuvadokumentaation hallinnan. Lisäksi se tukee verkkotietojen ja muiden yhtiökohtaisten kartta-aineistojen näyttämistä, jopa reaaliajassa. Karttapalvelu toimii päätelaiteriippumattomasti, eli sitä voi käyttää niin puhelimella, tabletilla kuin työpöytäkoneellakin.

Karttapalvelulla kartta-aineistot tietoineen ovat jatkuvasti mukana ja käytettävissä.

.

Selkeät kartta-aineistot

Karttapalvelu käyttää Maanmittauslaitoksen taustakartta-, kiinteistöraja- ja osoitteistoaineistoja. Aineistot ovat aina tuoreet ja ajan tasalla. Kiinteistöraja-aineistot voidaan kytkeä käytön aikana erikseen näkyviin tai pois näkyvistä.

Laajennettavissa yhtiökohtaisilla kartta-aineistoilla

Karttapalveluun voidaan ladata omia yhtiökohtaisia kartta-aineistotasoja, kuten vaikkapa verkkotietoja, taustakarttoja tai POI-pisteitä. Lisäksi Karttapalveluun voidaan kytkeä reaaliaikaisesti päivittyviä kartta-aineistotasoja muista järjestelmistä esimerkiksi WMS-rajapintojen (Web Map Services) avulla. Kaikki yhtiökohtaiset kartta-aineistotasot voidaan kytkeä käytön aikana erikseen näkyviin tai pois näkyvistä. Lisäksi kaikkiin yhtiökohtaisiin kartta-aineistoihin voidaan jakaa käyttöoikeuksia myös muille yhtiöille, kuten esimerkiksi urakoitsijoille.

Kartalla töistä ja pöytäkirjoista

Karttapalvelun karttojen päällä voidaan näyttää ja käsitellä Työnohjauksen töitä sekä Digipöytäkirjat-sovelluksen pöytäkirjoja. Lisäksi kartalla voidaan tarkastella pöytäkirjoihin liittyvää valokuvadokumentaatioita. Kartalta on nähtävissä suoraan töiden ja pöytäkirjojen tyyppi ja tilatiedot sekä etäisyys kohteisiin linnuntietä pitkin. Tarvittaessa kohteet voidaan avata kartan päällä tarkemmin käsiteltäviksi. Kartalta voidaan myös perustaa uusia töitä ja pöytäkirjoja joko suoraan käyttäjän omaan sijaintiin tai kartalta tarkennettuun sijaintiin. Olemassa olevien kohteiden sijaintia voi muokata ja tarkentaa milloin tahansa.

Sijainti hukassa?

Karttapalvelu sisältää kattavat sijaintihakutoiminnot. Sijainteja on mahdollista hakea joko perinteiseen tapaan osoitteiden avulla tai kohdetietojen perusteella, kuten esimerkiksi jonkin verkkokomponentin tunnuksen perusteella. Töiden tai pöytäkirjojen sijainnit löytyvät nopeasti esimerkiksi kohteen tunnuksella tai nimellä hakemalla.

 

Karttapalvelun hyödyt

  • Mahdollistaa paikkatietopohjaisesti tapahtuvan tehtävienhallinnan, töiden suunnittelun ja toteutuksen sekä pöytäkirjojen ja niiden puutteiden seurannan
  • Maanmittauslaitoksen laadukkaat ja ajantasaiset taustakartta- ja kiinteistöraja-aineistot, joita on mahdollista laajentaa esimerkiksi reaaliaikaisesti päivittyvillä yhtiökohtaisilla verkkotietoaineistoilla
  • Kartta-aineistot töineen ja pöytäkirjoineen aina mukana – päätelaiteriippumattomasti
  • Uusien töiden ja pöytäkirjojen perustaminen kartan päältä kentältä tai toimistolta käsin
  • Toimii puhelimilla, tableteilla ja työpöytäkoneilla
  • Tehostaa toimintaa, seurantaa ja raportointia sekä avaa uusia näkökulmia päätöksenteon tueksi
  • Helpottaa samalle alueelle kohdistuvien tilausten niputtamista ja aikataulutusta
  • Mahdollistaa kartan päällä tapahtuvan viestinnän ja tilannetiedon seurannan
  • Helpottaa ja ohjaa työnjohtajien sekä asentajien työskentelyä vähentäen samalla matkakuluja
  • Mahdollistaa tarkan sijaintitiedon hyödyntäminen raportoinnissa

Muita teemoja:

Öljyvahinko

Öljyvahinko

Teema: Äkillinen öljyvahinko Miten toimitaan, kun on tapahtunut öljyvahinko? Ympäristöohjeistoon kuuluu nyt osana konkreettinen ja käytännönläheinen ohje siitä, miten toimitaan erilaisissa tilanteissa, joissa öljyä on päässyt väärään paikkaan. Selkeässä ohjeessa...

Pylvästyö

Pylvästyö

Teema: Pylvästyö Sähkömarkkinalain vaatimusten mukaisesti ja Energiaviraston valvontamenetelmien kannustamana sähköverkkoyhtiöt korvaavat sähköverkkojen ilmalinjoja maakaapeleilla. Tavoitteena on, että myrsky ja lumikuorma eivät aiheuttaisi sähkökatkoja. Ilmajohtoja...

GDPR

GDPR

Teema: GDPR - Tietosuoja-asetus EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) korvaa EU:n henkilötietodirektiivin ja Suomessa myös henkilötietolain. Uuden lainsäädännön soveltaminen alkaa koko EU:n alueella 25.5.2018. Tämä tarkoittaa yhtäläisen sääntelyn voimaantuloa...

CE-ajokortti

CE-ajokortti

Teema: CE-ajokortin suorittaminen CE-ajokortti tarvitaan kokonaismassaltaan yli 3500 kg kuorma-auton ja kokonaismassaltaan yli 750 kg hinattavan ajoneuvon yhdistelmän kuljettamiseen, kun joko kuorma-auton kokonaismassa ylittää 7500 kg tai yhdistelmän kokonaismassa...

Lehmien syömät metallit

Lehmien syömät metallit

Teema: Lehmien syömät metallit Tausta Metallien korjaaminen työkohteesta on erityisen tärkeää, sillä maahan jääneet metallit aiheuttavat ongelmia maataloudessa. Erityisesti lehmien ravinnon joukkoon joutuneet, joko rehun joukossa silppuuntuneet tai pellolta suoraan...

Asbesti

Asbesti

Teema: Asbesti Tausta Asbesti aiheuttaa edelleen satoja ammattitauteja vuodessa (TTL, 2017). Asbestin käyttö kiellettiin vuonna 1993, mutta asbestia voi edelleen olla vanhoissa rakennuksissa. Sähkötiloissa on käytetty erityisesti asbestipitoisia suojalevyjä....