Ohjeeseen on koottu pylväässä työskentelyyn liittyvä ohjeistus rakentamisesta purkamiseen. Kantaa otetaan mm. yksintyöskentelyyn, moottorisahan käyttöön pylväässä, pylväästä pelastamiseen, purkutyöhön ja työn turvallisuuteen kokonaisuudessaan. 

Ohje tukee laajaa uudistusta, jossa runsas kuvitus tukee tiedon löytämistä ja havainnollisuutta. Lisäksi ohje on jaettu aihekohtaisiin osiin, joiden avulla tarvittavan tiedon löytäminen on entistä nopeampaa. 

Pylvästyön uusi ohje kattaa sekä sähkö- että tietoliikenneverkkojen pylvästyön.  

Sähköverkkojen pylväiden mitoituksesta on edelleen oma rakennekuvia sisältävät ohjeet samoin kuin tietoliikenneverkkojen pylväistä omat tekniset ohjeet. 

 

Uusi ohje löytyy osoitteesta: https://ohjeistot.headpower.fi/hpo73/2019