Uusi akustoissa tehtäviä töitä koskeva ohje on julkaistu. Ohje löytyy HeadPowerin uudesta IWI-ohjeistosta nimen lisäksi myös tunnuksella hpo330/2020.

Ohjeessa käsitellään akustoissa tehtäviä töitä kattavasti. Ohjeen valmistelun ja kommenttikierrosten aikana on esille tuotu useita asioita, joista kaivataan käytäntöjä selkeyttävää ohjeistusta. 

Ohjeessa on käsitelty mm. seuraavia asioita:
 

  • Akustotyön pätevyysvaatimukset – erityisesti opastettujen henkilöiden työskentely akustossa.
  • Akkujen käsin nostaminen.
  • Suojaimet – erityisesti oikeiden suojavälineiden tunnistaminen ja valitseminen.
  • Turvallinen akustossa työskentely sekä akuston asentaminen ja purkaminen.
  • Akkujen varastointi.
  • Akkujen kuljetusmääräykset – Onko akkujen kuljetus VAK-määräysten alaista?
  • Akkujen hävittäminen, kierrätys ja tuottajavastuu.
  • Toiminta tapaturmatilanteessa

Ohjeesta löytyy myös aiemmin julkaistu ohje akkutilan riittävän ilmanvaihdon määrittämisestä.

https://ohjeistot.headpower.fi/hpo330/2020