Kaivaminen kaapelien lähellä -ohje HeadPowerin sivuilla on kokonaan uudistunut. Kaivutöiden tekijöille suunnattuun ohjeeseen on lisätty myös havainnollista kuvitusta.

Monet verkkoyhtiöt ohjaavat työntekijöitään ja urakoitsijoitaan HeadPowerin julkisilla sivuilla näkyvään ohjeeseen, joka on koko toimialan yhteinen. Nyt ohje on laajentunut niin, että siitä löytyy entistä kattavammin apua erilaisiin tilanteisiin, jotka voivat tulla vastaan tehtäessä kaivutyötä kaapeleiden läheisyydessä.

Uudistunut Kaivaminen kaapelien lähellä -ohje on kirjoitettu selkeäksi ja tiiviiksi, joten sen sisäistäminen käy helposti pieneltäkin näytöltä lukien. Myös kuvallinen havainnollistaminen tukee asian ymmärtämistä. 

Ohje löytyy kaikille avoimilta sivuilta, sillä se on suunnattu erityisesti kaivajille, jotka eivät useinkaan ole HeadPower-portaalin käyttäjiä. Kaivajat eivät yleensä ole sähköalan ammattilaisia, joten on kaikille helpointa, että he pääsevät ohjeeseen ilman kirjautumisia. Ohjeen löydät täältä.

Sähköalan ammattilaisille suunnattu ohje samaan aihepiiriin löytyy HeadPower-portaalin IWI-ohjeista.