Sähköverkkoalan työturvallisuusohjeistoon on tehty jo toinen laaja päivitys tänä vuonna. Päivitys sisältää neljä uutta ohjetta, joista pystyy tuttuun tapaan kätevästi lukemaan ajantasaiset toimintaohjeet.

Uudet ohjeet käsittelevät asbestitöitä, kaapelikaivoissa työskentelyä, traktorin käyttöä tiealueella sekä traktoriin kytkettävien perävaunujen mittoja. Tarve uusille ohjeille nousi käyttäjänäkökulmasta sekä muuttuneista säädöksistä.

Lisäksi kaikkiaan yli kahteenkymmeneen Työturvallisuusohjeiston ohjeeseen on tehty pieniä ajantasaistuksia. Kaikki päivityksen yhteydessä tulleet muutokset voi nähdä Työturvallisuusohjeiston yläpalkissa näkyvästä “i”-  eli muutosloki-painikkeesta.

 

Asbestityöt – Soveltamisesimerkkejä T7-130-2 

Ohjeeseen on koottu sähköverkkoalan esimerkkitapauksia, joihin on esitetty esimerkkiratkaisuja. Ohje on käyty läpi työturvallisuusviranomaisten kanssa, ja heidän ehdottamansa tarkennukset on huomioitu ohjeessa.

 

Työskentely kaapelikaivossa T7-160-1

Kaapelikaivoissa työskentely luokitellaan korkean riskin työksi. Työ edellyttää ohjeistusta, riskien arviointia ja pelastusvalmiuden suunnittelua.

Uusi tulostettavissa oleva tiivis opas kaapelityön turvallisuudesta on lisätty Headpower-ohjeistoon. Uusi opas helpottaa uusien kaapelikaivotyön turvallisuusmenettelyjen opastamista työntekijöille.

 

Traktorien käyttö tiealueella T8-57-1

Traktorien luokitukset muuttuivat 1.1.2018 alkaen. Entinen jako traktoreihin ja liikennetraktoreihin muuttui niin, että nyt traktoriluokkia on kahdeksan.

Vaadittu ajokortti riippuu traktoriluokasta. Esimerkiksi nopeamman eli 60 km/h kulkevan “mönkijätraktorin” (T3b) ajokortiksi ei riitä B-luokan kortti.

 

Traktoriin kytkettävän perävaunun paino, leveys ja pituus T8-57-2

Muutoksia on tullut traktorin perävaunun leveyteen ja painoon. Erikoiskuljetussäädösten muutos mahdollistaa nykyisin 3,5 metriä leveiden kaapelivaunujen kuljettamisen traktorilla yleisellä tiellä.

Traktoriluokitusten muutos vaikuttaa myös siihen, mikä on traktoriin kytkettävän perävaunun enimmäispaino. Varsinkin jarruttoman perävaunun painot ovat uusissa traktoreissa huomattavasti aiempaa pienempiä. Pituusmittoihin ei ole tullut muutoksia.

Ohjeistosta on poistettu ohje Kaapelivaunujen suurimmat sallitut leveydet (T8-55-2), sillä helmikuussa julkaistu ohje Kaapelivaunujen kuljetus tiealueella (T8-55-1) ja nyt julkaistut uudet traktorien käyttöä koskevat ohjeet (T8-57-1 ja T8-57-2) korvaavat vanhan ohjeen.

 

Turvajalkineet, standardit T1-25-8 

Turvajalkineiden naulanpistosuojauksessa valmistajat käyttävät kahta erilaista materiaalia, joilla on erilaiset suojausominaisuudet.

Jalkineiden käyttäjän on tiedettävä millainen naulanpistosuojaus työssä tarvitaan ja tunnistettava jalkineiden erilaiset materiaalimerkinnät. 

Valmistajien suojausmerkinnät on lisätty turvajalkineiden ohjeeseen. 

 

Lisätiedot: Ari Uotila

[email protected]