Sähköverkkoalan työturvallisuusohjeiston on jälleen kokonaisuudessaan päivitetty. Merkittävimmät muutokset ovat seuraavat:

Jännitteenkoettimien tarkastus – Uusi ohje (T3-65-3)

Uusi ohje jännitteenkoettimien tarkastusmenettelystä. Kannattaa huomioida erityisesti perusteellinen määräaikaistarkastus, joka on tehtävä enintään kuuden vuoden välein tai valmistajan ohjeiden mukaisesti.

>> Linkki ohjeeseen

Työmaadoitusvälineiden tarkastusohje – Uusi ohje (T3-65-4)

Uusi ohje Työmaadoitusvälineiden tarkastusmenettelystä. Erityisesti kannattaa huomioida määräaikaistarkastusten toteutus, tarkastusväli ja tarkastajan pätevyysvaatimukset.

>> Linkki ohjeeseen

Työskentely kaapelikaivossa (T7-160-1)

Päivitetyssä ohjeessa on nyt erityisesti korostettu työkohteen riskinarvioinnin merkitystä. Kaapelikaivoja on monia erilaisia. Osa kaivoista on yläosastaan avoimia ja matalia. Tällaiset työkohteet ovat luonteeltaan ja riskeiltään lähinnä reunoiltaan tuettuja kaivantoja, jolloin ahtaan tilan erityisiä riskejä ei kohteessa esiinny. Sen sijaan matala kaivanto, jossa on ahdas kulkuaukko, on riskeiltään monilta osin samanlainen kuin syvempi kaivo tai muu ahdas työskentelytila.

>> Linkki ohjeeseen

Muut päivitykset

Näiden lisäksi pienempiä sisällöllisiä muutoksia ja päivityksiä on tehty 14 muuhun ohjeeseen. Kaikki päivityksen yhteydessä tulleet muutokset ohjeistoon voi nähdä yläpalkin “i” eli muutosloki -painikkeesta.

 

Lisätiedot

HeadPower Oy / Ari Uotila
[email protected]