Työturvallisuusohjeiston päivitys 1-2017 on julkaistu. Kaikkiaan muutoksia ja päivityksiä on tehty 39 ohjeeseen.

Kaikki päivityksen yhteydessä tulleet muutokset ohjeistoon voi nähdä Työturvallisuusohjeiston yläpalkin “i” eli muutosloki -painikkeesta.

Merkittävimmät muuttuneet kohdat ovat:
T1-25-5 Suojakäsineiden viiltosuojauksen merkinnät muuttuvat.
Vanhan standardin mukaisten käsineiden viiltosuojaominaisuudet eivät välttämättä vastaa niiden saamaa luokitusta. Siksi viiltosuojauksen testausta on muutettu ja merkintöjä muutettu.

T3-40-1 Vaarallisten aineiden merkintöjä ja ilmoitusmenettelyä koskeva ohje on päivitetty kokonaisuudessaan.

T7-20-1 Moottorisahan käytön ohje on päivitetty kokonaisuudessaan. Ohjeeseen on lisätty myös ohjeistus sahan käytöstä pylväässä.

MUUTOSTEN KOULUTUS
Muistathan, että käytössänne on koulutusmateriaalia ohjeistoon tehtyjen muutosten tiedottamiseen.
https://portal.headpower.fi/classic/cms/default.asp?op=naytadokumentti&id=154&kt=4865