HeadPowerin Työohjaus-tuotteen uusimmassa tuotantopäivityksessä on kehitetty tuotetta entistäkin käyttäjäystävällisemmäksi. Uudet toiminnallisuudet helpottavat käyttöä ja laajentavat tuotteen käyttömahdollisuuksia.

Työohjauksen kaikille työtyypeille on lisätty uusi tietue, joka mahdollistaa yhtiön sisäisten muistiinpanojen kirjaamisen töille. Sisäiset muistiinpanot -kenttään voidaan kirjata muistiinpanoja, jotka näkyvät ainoastaan yhtiön omille käyttäjille. Sisäiset muistiinpanot -ominaisuus on erityisen käytännöllinen kirjattaessa muistiinpanoja, jotka liittyvät työn etenemiseen tai seurantaan. Uusi ominaisuus on maksuton ja se aktivoidaan päälle yhtiöiden pääkäyttäjien pyynnöstä.

Pientyö/Urakoitsija -työtyypin aikaleimakenttiä ja tilakäsittelyjä on yhdenmukaistettu muiden työtyyppien kanssa, mikä selkeyttää ja yhdenmukaistaa Työnohjauksen käyttöä.  Työtyypille on lisätty Työn aloitus -kenttä, johon tallennetaan tieto aloitusajankohdasta. Tämän jälkeen työ siirtyy Kesken-tilaan. Myös Kenttälaajennuksen puolella asentajan tekemä työn aloituskuittaus täydentää Työn aloitus -kenttään aloitusajan niin, että työ siirtyy Kesken-tilaan. Muutos tekee töiden tilatietojen seurannasta entistäkin helpompaa.

Kesäkuussa julkaistun Sähkönjakelun Yksiköt 2019 -vuosiversion yksiköitä voi nyt käyttää myös Työnohjauksessa, mikä myös osaltaan lisää tuotteen käyttömahdollisuuksia.