Työnohjaukseen on julkaistu päivitys 9.2.2017. Päivitys sisälsi mm. seuraavat muutokset.

– Työ- ja ympäristöturvallisuuden työmaan tarkastuslomakkeet on korvattu Digipöytäkirjojen Työmaan laatu- ja turvallisuusmittauslomakkeilla (TL-mittaus). Uudet lomakkeet ovat kaikilla tuotteen asiakkailla käytettävissä kaikissa heidän työpuissansa toimivien eri osapuolten kesken.

– Työ- ja ympäristöturvallisuuden hallintaan on lisätty profiili, jolla urakoitsijoita voidaan estää aloittamasta työtä, mikäli päätoteuttajan kuittausta ei olla tehty. Profiili kytketään päälle pyynnöstä.

– Työnohjauksen tarkastuslistoihin on tehty useita käytettävyysparannuksia mm. tietojen käsittelyyn ja selausnäkymään

– Liitteiden avaamisen yhteydessä auennut ylimääräinen ikkuna on poistettu. Käyttäjien ei tarvitse enää erikseen sulkea ylimääräistä ikkunaa liitteitä avatessaan.

– Maastosuunnittelu ja Tekninen suunnittelu -työtyypeille on lisätty omat Ulkoinen tunniste ja Sijainti -lohkonsa. Töille on nyt mahdollista syöttää päätyöstä poikkeavat ulkoiset tunnisteet ja sijaintitiedot.

– Uudelle tehtävälistalle on lisätty juurityöid. Uusi tieto mahdollistaa esimerkiksi yhden työpuun töiden listaamisen yhteen näkymään tai tietojen jäsentelyn työpuittain

– Uudelle tehtävälistalle on lisätty yleissuunnitelmien suunnitellut aloitus- ja lopetuspäivät. Tämä mahdollistaa esimerkiksi Gantt-kaavioiden muodostamisen yleissuunnitelmista.

Muutoksesta on julkaistu perehdytysvideo käyttöohjeen luvun 5.4 alla (Urakoitsijat): Avaa kappale ->

Muutoksesta on julkaistu perehdytysvideo käyttöohjeen luvun 4.4 alla (Verkkoyhtiöt): Avaa kappale ->