VAARAT-tiedostoon on koottu toimialan vaaratilannehavaintoja jo toistakymmentä vuotta. Nyt VAARAT-tiedoston tapauskuvaukset on muokattu uuteen muotoon. Uusi ryhmittely helpottaa samankaltaiset tapausten tutkimisen yhdetä paikasta. Lisäksi vaaratilannekuvauksiin on mahdollista päästä niistä ohjeista, joissa kyseistä asiaa käsitellään.

Linkki: VAARAT-tiedosto (https://ohjeistot.headpower.fi/hpo632/2020)

VAARAT-tiedosto on Verkostoalan vertaisryhmän jäsenten alkuun laittama tietokanta kaikkien verkostoalalla työskentelevien käyttöön. Jaa sinäkin oman yhtiösi vaaratilanteet – se käy helposti seuraavasti:
– Lähetä vaara- ja läheltäpititilanteiden kuvaukset haluamassasi muodossa ari.uotila(a)headpower.fi.
– Poistamme tapauskuvauksista ja mahdollisista valokuvista kaikki tunnistetiedot ennen julkaisua.

 

Lisätiedot
HeadPower Oy
Ari Uotila
0405244909
[email protected]