Tuntikirjaus

HeadPower Tuntikirjaus -työkalun avulla saadaan tarkempaa tietoa työtunneista ja mm. laskutus nopeutuu.

Miksi Tuntikirjaus?

 • Aikasäästöt
  – Tarkistaminen nopeutuu
  – Siirto palkanlaskentaan nopeutuu
 • Virheiden määrä vähenee
  – Asentajan itsensä kirjaama ja esimiehen tarkistama tuntimäärä siirtyy sellaisenaan palkanlaskentaan
  – Ei käsiala- tai tulkintaongelmia
 • Työntekijälleen itselleen tarkempaa tietoa
  – Oma tuntikertymä
 • Laskutuksen nopeutuminen
 • Työnohjauksessa perustetut työnumerot ovat välittömästi Tunti-sovelluksen käytössä

Tuntikirjaus-sovelluksen avulla tehdyt työtunnit voidaan kirjata suoraan oikeille työnumeroille. Työnumeroita voidaan ylläpitää sovelluksessa pääkäyttäjän toimesta tai ne voidaan siirtää työkaluun käytettäväksi erillisestä siirtotiedostosta.

Tieto työmaalta palkanmaksuun

Kirjauksiin voidaan tallentaa ajan lisäksi palkkalaji, ylityötiedot sekä palkkalisät. Tietoja hallitaan erikseen pääkäyttäjän toimesta. Lisäksi kaikki Työnohjaus- sovelluksessa luodut työnumerot ovat välittömästi käytettävissä tuntikirjauksen tekemiseen.

Esimies pystyy tarkistamaan ja hyväksymään kirjaukset välittömästi tallennuksen jälkeen. Tarkistus- ja hyväksyntämerkinnät voidaan tarvittaessa tehdä eri henkilön toimesta. Kukin esimies pystyy hyväksymään vain omien alaistensa tuntikirjaukset. Virheelliset kirjaukset voidaan palauttaa takaisin kirjaajalle korjausta varten.

Hyväksytyt kirjaukset ovat siirrettävissä palkanlaskentaan rajapinnan välityksellä. Sovellus ei huomioi työehtosopimuksissa määritettyjä työaikoja, vaan se kerää palkanmaksun perusteet työaikoina, palkkalajeina, palkkalisinä ja ylitöinä kohdistettuna työnumeroille palkanmaksua varten.

Tuntikirjaus-esite

Tuntikirjaus -esite