Kenttälaajennus

Työnohjauksen Kenttälaajennus mahdollistaa töiden tehokkaan käsittelyn myös toimiston ulkopuolella esim. puhelimen tai tabletin välityksellä.

Mobiilikäyttöliittymällä hallinnoidaan kentällä tapahtuva työ sähköisesti ja reaaliajassa

Työnohjauksen Kenttälaajennus on suunniteltu pääasiassa asentajan työkaluksi työtilauksien toimiston ulkopuoliseen käsittelyyn. Tilaus siirtyy Kenttälaajennukseen asentajalle automaattisesti, kun asentaja valitaan Työnohjauksessa tilaukselle tekijäksi. Tilauksella on nähtävissä työn suorituksen kannalta oleelliset tiedot, kuten esimerkiksi nimi, kuvaus, sijainti, tilaaja, aikataulutiedot, tuotteet, liitteet ja kommentit. Kenttälaajennuksen avulla asentaja lisää tilaukselle työn edetessä muodostuvaa olennaista tietoa. Tilaukselle on mahdollista lisätä tilakuittauksia (aloitettu, valmis), kommentteja, liitteitä (kuvat, videot jne.), digipöytäkirjoja sekä toteutuneita yksiköitä.

Palvele paikasta riippumatta

Tilauksen tiedot ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta aina kun päätelaitteella on yhteys verkkoon. Näin tiedot saadaan kirjattua suoraan järjestelmään ja sitä kautta ne ovat välittömästä käytettävissä toimistolla. Tilaukselle voidaan kirjata tietojen käsittelyn yhteydessä myös käytetty työaika, mikäli Kentälaajennuksen Tuntikirjaus-moduuli on käytössä. AVI:n työmaaraportointiaineistot muodostuvat käytön taustalla puoliautomaattisesti. Muodostuneita työaikakirjauksia voidaan tarkastella ja raportoida esimerkiksi työnumero-, kustannuspaikka-, hanke- tai henkilötasolla. Lisäksi hyväksyttyjen työaikakirjausten pohjalta voidaan muodostaa valmiit palkanmaksuaineistot.

Ajan tasalla

Työn laskuttaja saa konttorilla tiedon tehdystä työstä ja asiakkaalta laskutettavista tuoteriveistä välittömästi.

Kaikkien käytettävissä

Tekijät saavat tilaukset liitteineen suoraan kentälle mobiililaitteeseen ilman turhia puhelinsoittoja tai paperisia työmääräyksiä. Kaikki työn tekemiseen liittyvä tieto on aina oikeaa ja helposti saatavilla.

Ajantasainen tieto

Työnjohdolla on reaaliaikainen ja oikea tilannekuva kentällä tapahtuvan työn edistymisestä. Tiedon avulla pystytään reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti myös poikkeustilanteissa. Dokumentit, kuten luovutus- ja pöytäkirjat, valokuvat tai muut tiedostot, pystytään toimittamaan helposti.

 

KENTTÄLAAJENNUKSEN TYÖAIKAKIRJAUS

Paras tieto käytetystä työajasta on työn tekijällä. Työnohjauksen Tuntikirjauksella työtuntien kirjaaminen älypuhelimesta onnistuu muutamalla napin painalluksella, eikä tietoteknisiä taitoja tarvita. Tuntien kirjaamisen ohella työntekijät merkitsevät muut asiakkaan laskutukseen (toimitetut yksiköt) tai palkanmaksuun liittyvät asiat, kuten kilometrit, päivärahat, työkalukorvaukset, ylityöt sekä lomat ja poissaolot. Työnohjauksen Tuntikirjaus tukee myös leimauspäätteiden käyttöä.

Moduuli käsittelee erilaisten saldojen laskennan ja raportoinnin. Esim. liukumat ja työaikapankki voidaan toteuttaa automaattisesti siten että käyttäjä voi koska tahansa tarkistaa automaattisesti laskettavan saldonsa esim. puhelimestaan.

Kun työtunnit raportoidaan suoraan järjestelmään, saadaan kaikki seuraavat vaiheet automatisoitua mahdollisimman valmiiksi ja jättää peruslaskenta tietokoneen murheeksi. Tieto on palvelussa samalla hetkellä kun se sinne syötetään, joten palkat on mahdollista hyväksyä maksatukseen heti kun työntekijä on ne sinne tallentanut.

Kirjattujen tuntien hyväksyntä tapahtuu viikkokohtaisesti joko kalenteri- tai rivinäkymistä. Samalla nähdään kaikki yksittäiset tuntikirjaukset, päivän kokonaistuntikertymät sekä viikon tunnit ja mahdollisten lisien määrä. Hylätyt tuntikirjaukset palautuvat kommentteineen työntekijälle, joka korjaa ne ennen uudelleenlähetystä.

Hyväksyttyjen tuntien perusteella saadaan palkkakaudelta muodostettua maksatusraportti työntekijöiden kirjauksista palkanlaskennan kannalta optimaalisessa muodossa. Tieto voidaan myös viedä eri palkanlaskentaohjelmistoihin automaattisesti erikseen toteutettavan integraatiorajapinnan kautta. Kun tunnit on jo kertaalleen hyväksytty, ei erillistä hyväksymiskierrosta tarvitse enää tehdä palkanlaskentaohjelmistoa käytettäessä.

Tuntikirjauksesta voit lukea lisää myös täältä.

 

KENTTÄLAAJENNUKSEN TYÖMAARAPORTOINTI

Työnohjauksen Työmaaraportointi välittää työntekijöiden leimaustiedot työmailta järjestelmään leimauspäätteiden, mobiilikäyttöliittymän, SMS-viestin tai sähköpostilla toimitettavien työmaakohtaisten kirjauslinkkien avulla. Leimaustiedoista muodostetaan lakisääteiset työntekijäluettelot (AVI:n valvoma) ja kuukausittain verottajalle lähetettävät työntekijätiedot työmailla työskennelleistä henkilöistä.

Tilaajavastuu integraatio

Olemme Tilaajavastuun virallinen partneri. Hyödynnämme Tilaajavastuun tarjoamia rajapintoja, joten esimerkiksi käytettäessä valttikorttia ja leimauspäätettä työmailla, täydentyvät työntekijäluettelot ja muut tiedot automaattisesti.

Aliurakoitsijat

Viranomaisraportointi mahdollistaa aliurakoitsijoiden tietojen keräämisen kustannustehokkaasti ja kohteen laajuuden huomioiden. Isommilla työmailla aliurakoitsijat voivat käyttää leimauspäätettä omalla Valttikortillaan. Pienemmillä työmailla, tai kokonsa & muotonsa puolesta sellaisilla, joihin ei kannata leimauspäätteitä hankkia, voidaan hyödyntää matkapuhelimeen SMS/sähköpostiviestinä lähetettävää työmaakohtaista leimauslinkkiä.

Raportointi verottajalle

Kuukausittainen raportointi syntyy automaattisesti muodostuneiden kulkutietojen perusteella. Raportille noudetaan tarvittavat tiedot, joita tarvittaessa muokataan manuaalisesti. Järjestelmä muodostaa raporttitiedoston, joka viedään verottajan palveluun. Korjaustiedoston lähetys voidaan tehdä jo toimitetusta raportista (tietoja voidaan täsmentää 12kk alkuperäisen raportin lähettämisen jälkeen).

AVI tarkastajan raportti

Kun työmaan kulkutiedot kerätään edellä mainituilla tavoilla, saadaan AVI-tarkastajalle muodostettua raportti työmaan henkilöistä reaaliajassa, suoraan esimerkiksi työnjohtajan älypuhelimella. Tuloste on lähetettävissä tarkastajan sähköpostiosoitteeseen, jolloin tarkastaja voi avata sen välittömästi älypuhelimellaan ja suorittaa tarkastuksen. Raportti ja sen toimitustapa tarkastajalle on laadittu yhteistyössä AVI:n kanssa ja raportti sisältää kaikki vaaditut henkilötiedot ja paikallaolotiedot.

Esitteet:

Kenttälaajennus -esite
Tuntikirjaus -esite
Työmaaraportointi -esite