Ympäristöohjeisto

Tietoa, ohjeita ja työvälineitä ympäristöasioiden hallintaan.

Miksi Ympäristöohjeisto?

  • Antaa helposti ratkaisuja ja ohjeita päivittäin eteen tuleviin ympäristökysymyksiin
  • Parantaa laatua ja vähentää kustannuksia verrattuna vastaavien omien ohjeistojen ylläpitoon
  • Vähentää ympäristövahinkojen riskiä
  • Pitää henkilöstön ympäristötiedon ja -kehityksen piirissä
  • Kehittää omien toimintaprosessiensa tehokkuutta

Sähköisenä tuotteena Sähkönjakelun Ympäristöohjeisto pidetään aina ajantasaisena. Sen käyttö on vaivatonta ja vuorovaikutteista. Ohjeistossa on hakutoiminto sekä tuotetuki.

Ohjeistoa hyödynnetään oman toiminnan kehittämiseen sellaisenaan ja siihen voidaan tukeutua myös ympäristö- tai laatujärjestelmässä.

Sähkönjakelun Ympäristöohjeisto

Sähkönjakelun Ympäristöohjeistoon on koottu tietoa, ohjeita ja työvälineitä, jotka helpottavat sähköjakeluverkkojen rakentamiseen liittyvien ympäristöasioiden hallitsemisessa.

Ratkaisulähtöinen ohjeisto

Sähkönjakelun Ympäristöohjeistoon on tuotu ympäristöasioita koskevia lainsäädäntöjä ja toimintaohjeita sekä tietoa ja käytännön ehdotuksia ympäristöasioiden hallintaan. Ohjeistossa esitellään ympäristönsuojeluun liittyviä käytännön esimerkkejä. Sen on tarkoitus toimia yrityksen apuvälineenä oman toiminnan ympäristövaikutusten kartoituksessa, riskienhallinnassa ja toiminnan suunnittelussa.

Energia- ja verkkoyhtiöiden ympäristöajattelu perustuu pitkälti omaehtoisuuteen ja omaan aktiivisuuteen. Oman ympäristöjärjestelmän laatiminen ja ennen kaikkea ympäristötyön jatkuva parantaminen helpottuvat huomattavasti Sähkönjakelun Ympäristöohjeistuksen avulla.

Ympäristöohjeisto antaa tietoa ja esimerkkejä, jotta ympäristöasiat voidaan nähdä investointina, joka parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä ja kilpailutilannetta.

Kestävän kehityksen vaatimusten kasvaessa yhteiskunnassa säädetään uusia tiukempia määräyksiä, ja uutta tietoa ympäristövaikutuksista saadaan jatkuvasti. Kerran hankittua tietoa tulee myös ylläpitää aktiivisesti.

Ympäristöohjeisto -esite:

Ympäristöohjeisto -esite