Työturvallisuusohjeisto

Automaattisesti päivittyvä, toimialakohtaisesti koottu työturvallisuusohjeisto.

Miksi Työturvallisuusohjeisto?

  • Edistää turvallisten työmenetelmien käyttöä koko toimialalla
  • Helpottaa ohjeiden ylläpitoa, laatimista ja jakelua
  • Tukee esimiesten työtä
  • Auttaa viranomaisia, tilaajia ja toimittajia löytämään yhteiset toimintaohjeet

Ohjeiston voi ottaa suoraan käyttöön tai sitä voi hienosäätää omilla yhtiökohtaisilla kannanotoilla ja ohjeilla.

Työturvallisuuden kolme tärkeää teesiä ovat: ohjeista, opasta ja valvo.

Työturvallisuus perustuu selkeälle ohjeistukselle. Yhtiön toimintatapa on oltava yhtenäinen ja kaikille selvä. Selkeä ohjeistus mahdollistaa turvalliseen toimintaan motivoinnin, tehokkaan työnopastuksen, valvonnan, virheisiin puuttumisen ja toiminnan kehittämisen.

Turvallisuuden ylläpito

Työnantajan työturvallisuusvastuut ja -velvollisuudet ovat laajat ja moninaiset. Työnantajan on huolehdittava mm. turvallisuusjohtamisesta, työhyvinvoinnista, työolosuhteiden ja vaaratekijöiden tunnistamisesta sekä koulutuksesta, tiedotuksesta ja perehdyttämisestä.

Työturvallisuusohjeisto tukee käyttäjiä lainsäädännön kehittymisen seurannassa. HeadPower tarjoaa jatkuvasti automaattisesti päivittyvän toimialakohtaisesti kootun työturvallisuusohjeiston.

Ohjeistoissa on tietoa muun muassa tyypillisistä vaaratekijöistä sekä alakohtaisista työturvallisuuskoulutuksista. Ohjeistuksissa on perehdytysmateriaaleja lakisääteisten velvoitteiden toteutuksen tueksi sekä muistilista työnantajan velvoitteista.

VAARAT -tiedosto

Tapaturma- ja vaaratilanteista pitää oppia!

Verkostoalan VAARAT-tiedosto on alan toimijoiden yhteisesti ylläpitämä tiedosto havaituista vaaratilanteista, ”läheltä piti” -tilanteista sekä pienehköistä työtapaturmista.

Tuote on ilmainen.

Opitaan virheistä

VAARAT-tiedoston tavoite on kiinnittää koko toimialan huomio pieniin tapaturmiin ja “läheltä piti” -tapauksiin, jotta vakavilta tapaturmilta voitaisiin välttyä.

Jokainen toimialalla havaittu “läheltä piti” -tapaus on erinomainen mahdollisuus pysähtyä miettimään:

  • Mitä tapahtui?
  • Miksi tapahtui?
  • Mitä tulee tehdä, jotta vastaavalta vältytään tulevaisuudessa?
  • Voisiko meillä tapahtua samoin?

Myös pienten tapaturmien ehkäiseminen on tärkeää, vaikka niistä ei olisikaan voinut seurata vakavaa tapaturmaa. VAARAT-tiedosto auttaa myös näihin tilanteisiin puuttumisessa ja reagoinnissa.

Vakavien tapaturmien tiedot eivät kuulu tähän tiedostoon, vaan ne kirjautuvat TUKESin VARO-rekisteriin.

Lisätietoja HeadPower VAARAT-tiedostosta antaa Ari Uotila.

Työturvallisuusohjeisto -esite