Rakentamisen työ- ja laatuohjeet

Rakentamisen työ- ja laatuohjeet on laadittu yhdessä operaattoreiden ja urakoitsijoiden kanssa yhdenmukaistamaan tietoliikenneverkkojen rakentamista.

Miksi rakentamisen työ- ja laatuohjeet?

  • Yhdenmukaistaa tietoliikenneverkkojen rakentamista tilaaja-toimittaja riippumattomasti
  • Toimii osana yrityksen laadunhallintaa ja on näin ollen osa rakentamissopimusta
  • Ei epäselvyyksiä osapuolien välillä rakentamistyölle asetetuista laatuvaatimuksista ja lopputuloksesta
  • Jatkuva sisällön kehittäminen yhdessä toimialan suurimpien toimijoiden kanssa varmistaa sisällön oikeellisuuden ja ajantasaisuuden
  • Ohjeistus on satavissa yhdestä paikasta päätelaiteriippumattomasti ja ajantasaisena
  • Kattaa kokonaisuudessaan kiinteän tietoliikenneverkon rakentamisen aloituksesta luovutukseen

 

Rakentamisen työ- ja laatuohjeet on laadittu yhdessä operaattoreiden ja urakoitsijoiden kanssa yhdenmukaistamaan tietoliikenneverkkojen rakentamista. Ohjeiston tarkoituksena on kuvata laadultaan ja menetelmiltään moitteeton toteutus ja lopputulos sekä todentaa lopputuotoksen vaatimustenmukaisuus. Tämä selkeyttää ja helpottaa myös yksiköiden hinnoittelua, kun asetetut laatuvaatimukset ovat selvillä alusta lähtien.

Yhdenmukainen rakentaminen

Työ- ja laatuohjeiden sisällön perustana ovat toimialan standardit (SFS, EN, ITU ja IEC), viranomaisten ohjeet ja määräykset (Viestintävirasto, Liikennevirasto, kunnat ja kaupungit), materiaalinvalmistajien ohjeet sekä tietysti rakennuttajien vaatimukset ja urakoitsijoiden käytännön kokemus toteutuksesta.

Työ- ja laatuohjeissa kuvataan: työn sisältö, työvaiheet, mitta- ja mittausvaatimukset rakennekuvineen, muut asetetut vaatimukset lopputulokselle, työn laadun toteaminen sekä työhön mahdollisesti liittyvät muut ohjeet ja määräykset.

Työ- ja laatuohjeiden käyttö on helppoa ja joustavaa, koska ne sijaitsevat HeadPower Oy:n portaalissa. Näin työ- ja laatuohjeet ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumattomasti ja voi varmistua siitä, että kaikilla verkonrakentamisen osapuolilla on aina käytettävissä viimeisimmät, ajan tasalla olevat tiedot.

 

Rakentamisen työ- ja laatuohjeet – tuote sisältää myös Tietoliikenteen Yksiköt -tuotteen.