Perehdytystuki

Muistilistoja, kysymyssarjoja, videoleikkeitä, valokuvia ja muuta materiaalia perehdytyksen ja työnopastuksen organisointiin ja käytännön toteutukseen.

Miksi Perehdytystuki?

  • Varmistaa turvallisuuden työmaalla
  • Selkeyttää ja standardisoi työmenetelmiä
  • Opastaa vastuualueista
  • Auttaa perehdytyksen ja työnopastuksen suunnittelussa
  • Helpottaa perehdytyksen ja työnopastuksen dokumentointia

 

Opastusta uusille, kertausta vanhoille

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat ja ihmiset sekä työnsä ja siihen liittyvät odotukset. Perehdyttäminen tarkoittaa myös vanhojen työntekijöiden perehdyttämistä uusiin tai harvoin toistuviin työtehtäviin sekä muuttuneisiin työmenetelmiin.

Työmaalla tapahtuvan perehdyttämisen (mm. työmaahan perehdyttäminen) ohella on tärkeää suunnitella ja toteuttaa myös itse työn tekemiseen liittyvä, ammattiosaamista kehittävä työnopastus. Työnopastus on luonteeltaan yleisempää ja esittelee yleisiä toimintamalleja, työnopastuksessa käsitellään enemmän varsinaista tehtävää ja sen fyysistä suorittamista.

Perehdytystuki sisältää muistilistoja, kysymyssarjoja, videoleikkeitä, valokuvia ja muuta materiaalia perehdytyksen ja työnopastuksen organisointiin ja käytännön toteutukseen.