Pätevyysrekisteri

Pätevyysrekisteri on työntekijöiden pätevyyksien ylläpidon hallintaan tehty työkalu.

Miksi Pätevyysrekisteri?

  • Tukee koulutusten suunnittelua
  • Tieto on aina sitä tarvitsevien saatavilla
  • Hälytykset vanhentuvista pätevyyksistä
  • Helppokäyttöisyys
  • Henkilöiden pätevyystieto aina ajan tasalla
  • Lista pätevyyksistä on valmiina, ajan tasalla ja myös työnjohdon käytettävissä
  • Yhtiökohtaisten pätevyyksien lisääminen mahdollista

 

Pätevyysrekisteri on työntekijöiden pätevyyksien ylläpidon hallintaan tehty työkalu.

Pätevyysrekisteri on sovellustuote, johon voidaan kirjata työntekijöiden pätevyyksiä, todistuksia ja asiakirjoja suoritetuista koulutuksista. Rekisteriin voi lisäksi kirjata pätevyyksien suoritus-, uusimis- ja umpeutumisaikoja.

Ajan tasalla henkilöstön pätevyyksistä

Raporttien luominen mahdollistaa koottujen tietojen valikoidun esittämisen mm. voimassa olevista, umpeutumassa olevista ja vanhentuneista pätevyyksistä. Vanhentuneista ja vanhenevista pätevyyksistä voidaan myös lähettää automaattisesti hälytysviestit.

Pätevyysrekisteri on samalla myös sisältötuote, jonne on kerättynä verkostonrakennusalalla yleisesti käytössä olevat pätevyydet. Nämä kattavat lakisääteiset sekä epäsuorasti lakisääteiset pätevyydet, eri tahojen suosittelemat ja työn suorittamisessa tarvittavat pätevyydet. Lisäksi rekisterissä on vapaaehtoisesti suoritettavat pätevyydet.

Pätevyyksien listaa ja pätevyyksien kuvauksiin liittyvää tietoa pidetään yllä ja kehitetään koko ajan. Lisäksi uusista pätevyyksistä uutisoidaan.