Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen on sähköverkkoalalle kehitetty sovelluskokonaisuus, joka koostuu Verkkokurssimateriaalista, Perehdytystuki –koulutusmateriaaleista ja Pätevyysrekisteri –hallintatyökalusta.

Tuki koulutuksen, perehdytyksen ja osaamisen hallintaan

Osaamisen kehittäminen on sähköverkkoalalle kehitetty sovelluskokonaisuus, joka koostuu Verkkokurssimateriaalista, Perehdytystuki –koulutusmateriaaleista ja Pätevyysrekisteri –hallintatyökalusta. Palvelu on suunnattu verkkoyhtiöiden ja urakoitsijoiden kokonaisvaltaiseen osaamisen hallintaan ja kehittämiseen.

Sähköisten koulutusmateriaalien edut

 • Mahdollistaa itsenäisen, ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun
 • Kursseja voi suorittaa joko koko kurssi kerrallaan tai osissa käyttäjän tai yrityksen aikataulun mukaan
 • Pitää osaamisen ajantasaisena
 • Helpottaa henkilöstön osaamisen, kurssisuoritusten ja vaadittavien koulutuksien osallistumisen seurantaa

Verkkokurssit

 • Alan ja asiakkaiden tarpeen mukaan kehittyvä Sähköverkot-verkkokurssimateriaalit (osaaminen varmistetaan testin avulla)
 • Mahdollisuus yhtiökohtaisiin kursseihin
 • Kursseja voidaan suorittaa joko kerrallaan tai osissa
 • Kursseja voidaan käyttää julkaisun jälkeen yrityskohtaiseen ja sidosryhmien koulutukseen
 • Verkkokurssikokonaisuutta kehitetään jatkuvasti alan muutosten ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
 • Verkkokurssit julkaistaan eOppiminen- verkko-oppimisalustalla, jossa opiskelu ja osaamisen varmistaminen tapahtuu
 • Suoritusmerkinnät näkyvät Pätevyysrekisterissä

Verkkokurssivalikoima

Verkkokurssivalikoima kattaa laajoja osaamista kehittäviä kokonaisuuksia ja myös lyhempiä, yksittäisiin aiheisiin pureutuvia tietoiskuja mm. alan muutoksista ja muista perehdytettävistä asioista.

Oppimisalustalla voidaan julkaista myös yrityskohtaisia kursseja yrityksen omien materiaalien pohjalta.

Maakaapeli
 • Maakaapeleiden asentaminen
 • Maakaapelin tunnistaminen ja katkaisu
 • Kaapelikelojen käsittely
 • Kaapelivaunujen rekisteröinti
Ilmajohto
 • Ilmajohtoverkon etäisyysvaatimukset
 • Ilmajohtoverkon purkutyöt
 • 20 kV avojohdon heittomaadoituksen tekeminen
 • Vesistöristeilyiden kaapeli- ja ilmajohtoristeilyt
Pylvästyöskentely
 • Pylvästyöskentelyvarusteiden käyttäjän tekemä tarkastus
 • Pylväästä putoamisen estäminen
 • Puupylvään turvallisuuden varmistaminen
 • Puupylvääseen kiipeäminen
Vianhoito, raivaus ja puunpoisto
 • Vianhoito myrskytuhoissa ja suurhäiriöissä
 • Sähköturvallisuuden perusteet metsäalan ammattilaisille
 • Puun poiston tekniikat
 • Oksasahan käyttäjän tekemä tarkastus ja huolto
20 kV jännitetyöt
 • 20 kV jännitetyösauvojen tarkastus ja huolto
Kalusto ja työkalut
 • Nostoapuvälineiden käyttäjän suorittama tarkastus
 • Pitkien esineiden kuljettaminen
 • Vaijeriviputaljan käyttäjän tekemä tarkastaminen
Muut
 • Tietoturvan perusteet

Verkkokursseja tehdään jatkuvasti sopivien aiheiden ilmaantuessa.

Perehdytystuki –koulutusmateriaali

 • Auttaa perehdytyksen ja työnopastuksen suunnittelussa
 • Sisältää yli 100 koulutusvideota
 • Valmiita koulutusmateriaaleja työhön perehdyttäjille ja itseopiskeluun

Lue lisää Perehdytystuki -tuotteestamme >

Pätevyysrekisteri

 • Vastuuhenkilöt näkevät nopean kokonaiskuvan organisaation koulutustarpeista ja voivat lähettää koulutuskutsuja osallistujille
 • Verkkokurssien suoritukset asianosaisten nähtävillä
 • Organisaation koulutusrekisteri hyvin dokumentoituna yhdessä paikassa

Lue lisää Pätevyysrekisteri -tuotteestamme >