Lakiseuranta

Työkalu ajantasaiseen säädöstiedon ylläpitoon ja seurantaan
Haluan lisätietoa

 Helpottaa ajan tasalla pysymistä

Vakioi säädösten soveltamista kentällä

Tukee säädösten käytäntöön soveltamista

Vastuullisen yritystoiminnan oleellinen osa on omaa toimintaa koskevien säädösten tunnistaminen, hallitseminen ja ymmärtäminen.
HeadPower Lakiseuranta on energia-, vesi- ja tietoliikennealalle erikoistunut säädöspalvelu, joka tukee säädösten tunnistamista, hallintaa ja ymmärtämistä toimialan näkökulmasta.

Lakiseurantapalvelusta on lisäksi muodostunut kiinteä linkki viranomaisten suuntaan, haettaessa ja mietittäessä toimialaa koskevia säädöstulkintoja.

HeadPower Lakiseurannassa yhdistyvät Editan vahva juridinen osaaminen, HeadPowerin toimialaosaaminen sekä tiivis yhteistyö viranomaisten kanssa.

Lakiseurannan Muutoshallinta -työkalussa on selkeä, graafinen käyttöliittymä. Näet yhdellä vilkaisulla kokonaistilanteen, ja näin pysyt paremmin ajan tasalla säädösmuutoksista.

Ominaisuudet lyhyesti

Infra-alaa koskevat oleelliset säädökset
Seurannassa on mukana noin 200 säädöstä. Oleellinen osa palvelua on toimialaa koskevien säädösten tunnistaminen ja niiden muutosten
seuraaminen.

Uutiset
HeadPower Lakiseurannan säädösuutiset toimittaa Edita. Uutisia julkaistaan joka arkipäivä. HeadPower kokoaa uutisista toimialaa koskevan tiedotteen, joka lähetetään sähköpostilla kaikille sen haluaville käyttäjille.

EHS-säädösseuranta
Editan lainsäädäntöpalvelun asiantuntijat laativat asiantuntijakirjoituksia, jossa on selkeästi kuvattu, mikä säädöksessä on muuttunut ja mitä seurauksia muutoksella voi olla käytännössä.

Linkit säädöksen pohjalta tehtyyn työ- tai soveltamisohjeeseen
Säädöslistaan on linkitetty säädöksen noudattamista selkeyttävät ohjeet.

Lakisääteisesti nähtävillä pidettävät säädökset

Palvelusta löytyvät myös kaikki työpaikalla nähtävänä pidettävät säädökset.

Säädösmuutosten seuranta
Helpottamaan laatu-, toiminta- ja ympäristöjärjestelmien sitovien velvoitteiden (lainsäädäntö) tunnistamisessa ja muutosten seuraamisessa.

Säädösmuutosten seuranta pitää sisällään:

  • Graafisen säädösmuutostyökalun, johon voi tehdä yhtiökohtaiset toimenpidemerkinnät
  • Säädösuutispalvelun
  • Sähköpostitiedotteet säädösmuutoksista ja alakohtaisista säädösuutisista
  • Säädösmuutosten asiantuntijakirjoitukset

Muutossäädöksiin voidaan tämän toiminnallisuuden avulla:

  • Merkitä koskemaan yhtiön eri toimialoja/ osastoja
  • Merkitä käsittelyprosessin vaihe
  • Lisätä yhtiökohtaiset vaikutukset
  • Määritellä muutossäädöksen tärkeys
  • Lisätä vastuuhenkilö muutosten toteuttamiselle
  • Seurata säädösmuutoksiin reagointia yhtiötasolla