Lakiseuranta

Lakiseuranta on työkalu ajantasaiseen säädöstiedon ylläpitoon ja seurantaan.

Miksi Lakiseuranta?

· Kattaa ja selventää erityisesti infraverkostoalan lainsäädäntöä
· Auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja keskittymään oleellisiin säädöksiin
· Helpottaa ajan tasalla pysymistä
· Vakioi säädösten soveltamista kentällä
· Tukee säädösten käytäntöön soveltamista
· Vaikuttaa aktiivisesti säädöstulkintoihin
· Seurannassa yli 200 säädöstä
· Käytetään laatu-, toiminta- ja ympäristöjärjestelmien sitovien velvoitteiden (lainsäädäntö) tunnistamisessa ja muutosten seuraamisessa

Lakiseurannassa yhdistyvät Editan vahva juridinen osaaminen, HeadPowerin toimialaosaaminen sekä tiivis yhteistyö viranomaisten kanssa.
Lakiseurantapalvelusta on muodostunut kiinteä linkki viranomaisten suuntaan, kun mietitään toimialaa koskevia säädöstulkintoja.

Lisätietoja HeadPower Lakiseurannasta antaa HeadPowerin myynti.

 

Lakiseuranta on työkalu ajantasaiseen säädöstiedon ylläpitoon ja seurantaan. Lakiseuranta kattaa erityisesti energia-alaa koskevan lainsäädännön sekä selventää kunkin säädöksen oleellisimman sisällön energia-alan kannalta.

Vastuullinen säädösseuranta

Vastuullisen yritystoiminnan oleellinen osa on omaa toimintaa koskevien säädösten tunnistaminen, hallitseminen ja ymmärtäminen. HeadPowerin energia- vesihuolto- ja tietoliikennealalle erikoistunut lakiseuranta käsittelee säädöksiä nimenomaan toimialan omista näkökulmista ja auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti. Seurannassa on mukana noin 200 säädöstä.

Lakiseurannan avulla on mahdollista täyttää mm. laatu-, työturvallisuus- ja ympäristöjohtamisjärjestelmien asettaman säädösseurannan vaatimukset.

Lakiseuranta -esite