HeadPowerin verkkokurssina suoritettava GDPR-verkkokoulutus on täydentynyt uudella sisällöllä. Tietoturvaloukkausten torjunta on vuoden 2019 GDPR-kurssien teema.

Keväällä 2018 voimaa astuneen EU:n tietosuoja-asetuksen taustalta löytyy pyrkimus ehkäistä henkilötietoihin liittyviä väärinkäytöksiä. Pahimmillaan henkilötietoihin liittyvät rikokset ovat identiteettivarkauksia, jotka voivat aiheuttaa uhreille kauaskantoisia vaikeuksia. Kaikkien henkilötietoja käsittelevien organisaatioiden täytyy siis osaltaan huolehtia, että tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät toimenpiteet suoritetaan asianmukaisesti ja tietoturvaloukkauksen sattuessa osataan toimia oikein.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksessa henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu, niitä luovutetaan luvattomasti tai niihin pääsee käsiksi taho, jolla ei ole oikeutta käsitellä niitä. Tietoturvaloukkaus voi kohdistua suoraan henkilötietoihin tai puhtaasti tekniseen asiaan, mutta EU:n tietosuoja-asetuksen myötä henkilötietoihin kiinnitetään enemmän huomioita kuin ennen. Tietoturvaloukkaus voi olla esimerkiksi palvelunestohyökkäys, tietomurto, henkilötietoja sisältävän muistitikun katoaminen tai paperiasiakirjojen päätyminen avoimelle roskalavalle.

HeadPowerin GDPR-verkkokoulutuksen sisältöjä päivitetään koko ajan, jotta kurssin käyneet saavat siitä mahdollisimman ajantasaisen tiedon. Verkkokoulutuksen suorittamisen tarkoitus ei ole olla kertaluontoinen, vaan tietosuoja-asetus velvoittaa yritykset huolehtimaan siitä, että henkilöstön osaaminen tietosuoja-asioissa pysyy ajan tasalla.  Kurssiin sisältyy myös kattava interaktiivinen itseopiskelumateriaali, johon kuuluu tekstejä, videoita, kuvia ja oman osaamisen arviointi. Kurssin lopuksi käytävä testi täytyy läpäistä hyväksytysti, jotta kurssin voi katsoa suoritetuksi ja tulostaa oman diplomin. Kun henkilöstö on hyväksytysti suorittanut vuosittaisen GDPR-verkkokoulutuksen, yhtiö voi sillä osoittaa huolehtineensa tietosuoja-asetuksen velvoittamasta henkilöstön perehdytyksestä tietosuojaan ja tietoturvaan.

Lisätietoa GDPR-verkkokoulutuksesta