HeadPowerin Tietoliikenteen työturvallisuusohjeistoon ja Kaukolämmön työturvallisuusohjeistoon on julkaistu päivitykset. Päivitysten myötä asiakkaiden käytössä on ajantasainen tieto muutoksista, joita on tehty työturvallisuuteen liittyvään lainsäädäntöön.

Tietoliikenteen työturvallisuusohjeisto laajentui useilla uusilla ohjeilla. Nyt ajantasaiset ja helppokäyttöiset ohjeet ovat saatavilla myös kaapelikaivossa työskentelystä, asbestityöstä, puupylväiden kuormauksesta sekä kaapelivaunun kuljetuksesta tiealueella. Ohjeet on tehty myös traktorin käytöstä tiealueella ja traktoriin kytkettävien perävaunujen mitoista.

Erikoiskuljetussäädösten muuttuminen toi muutoksia kaapelivaunujen kuljettamiseen traktorilla. Tänä vuonna voimaan tulleet traktorien uudet luokitukset ja ajokorttivaatimusten muutokset on huomioitu ohjeistoissa.  

Myös Kaukolämmön työturvallisuusohjeisto on nyt entistä kattavampi. Siihen on lisätty uusia ohjeita asbestityöstä, traktorien käytöstä tiealueella ja suojaimista.

Sekä Tietoliikenteen työturvallisuusohjeistoon että Kaukolämmön työturvallisuusohjeistoon on lisäksi tehty runsaasti päivitysmuutoksia, jotka liittyvät pääasiassa lakiviitteiden ja muiden linkkien ajantasaistamiseen.

 

Lisätiedot:
Susanna Mattila tai Ari Uotila
[email protected]