Käyttöönottotarkastuspöytäkirjoihin ja niiden ohjeisiin on tehty päivitys, jonka myötä ne täyttävät nykyisten voimassaolevien standardien vaatimukset. Myös tarkastuksessa käytetyt standardivuosiversiot on päivitetty vastaamaan nykyisin voimassa olevia versioita.  

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjojen käyttäminen sujuu täydentämällä tarvittavat tiedot Excel- tai pdf -lomakkeisiin.

Päivityksessä on tehty mm. seuraavia muutoksia:

Tarkastuspöytäkirjan TP022 Pj-kaapeli ja jakokaappi -sisältöä on uudistettu yhdistämällä kaapelin ja jakokaapin asennukseen liittyviä kohtia. Lisäksi uudet rivit on lisätty EMC-suojaukselle ja palosuojaukselle sekä kaapelin ja jakokaapin kuormitettavuus ja suojausten toiminnalle.

Tarkastuspöytäkirjaan TP031 Kj-ilmajohto on tehty oma mittauspöytäkirja, jossa on huomioitu ilmaan asennettavan yleiskaapelin tarkastaminen. Yleiskaapelin asentamisessa maahan käytetään pöytäkirjaa TP032.

Tarkastuspöytäkirjaan TP032 Kj-kaapeli ja haaroituskaappi on lisätty kohta Kaapelin asennus käsitelty erillisessä pöytäkirjassa. Tämän kohdan voi merkitä täyttyneeksi, kun esimerkiksi kaivinkoneurakoitsija on tehnyt kaapelin asennuksesta erillisen pöytäkirjan (TP012 Jakeluverkon maanrakennus). Uudet rivit on myös lisätty EMC-suojaukselle ja palosuojaukselle. Mittauspöytäkirjaan on lisätty tilaa kaapelinvaipaneheysmittauksen tuloksia varten.

Tarkastuspöytäkirjaan TP05 Puisto- ja kiinteistömuuntamo on lisätty EMC-vaatimuksia varten oma rivi.