HeadPowerin Sähkönjakelun Ympäristöohjeistoon on tehty päivitys, joka kokoaa maarakentamiseen liittyvän ohjeistuksen helposti käsitettäväksi kokonaisuudeksi.

Kokonaan uusina Ympäristöohjeistoon ovat tulleet ohjeet maa-ainesten käsittelystä, pilaantuneiden maiden tunnistamisesta sekä vieraslajien kanssa toimimisesta. Uudet ohjeet ovat siis helppo tapa varmistaa, että ympäristön kannalta haastavissa tilanteissa osataan toimia oikein.

Suomessa esiintyvistä vieraslajeista jättipalsamin ja jättiputken leviämistä pyritään kaikin keinoin estämään. Jos haitallisen vieraslajin siemeniä tai kasvinosia on rakennuskohteen maa-aineksessa, maata ei saa kuljettaa pois alueelta. Leviämisen estäminen kuuluu maan omistajan ja rakennuttajan vastuulle. Hävittäminen on maan omistajan tehtävä.

Pilaantuneen maa-aineksen tunnistaminen onnistuu joissakin tapauksissa jo silmämääräisesti ja aistinvaraisesti, mikä mahdollistaa asiassa etenemisen asianmukaisesti.

– Olemme halunneet helpottaa käyttäjän työtä muun muassa niin, että kaikki maarakentamisen ympäristöasiat löytyvät kootusti yhdestä ohjeesta, HeadPowerin tuotepäällikkö Jenniliina Stenfors sanoo.

Myös jo aiemmin julkaistuihin Ympäristöohjeiston ohjeisiin on tehty päivityksiä. Pilaantuneet maa-alueet -ohjeesta tuli kuvaavammin Pilaantuneet maa-alueet ja kemikaalivahingot, sillä sisältö on laajentunut käsittelemään toimimista kemikaalivahingon sattuessa. Lisäksi ohje siirtoasiakirjoista on päivitetty.

Lisätietoja antaa tuotepäällikkö Jenniliina Stenfors, [email protected]