Sähkönjakelun yksiköt (SJY) -tuotteeseen on tehty päivitys, joka tuo selkeyttä ja käytettävyyttä uudella ryhmittelyllä. Samalla sisällöt ajantasaistettiin vastaamaan asiakasyhtiöiden tarpeita.

Päivityksen yksi suurimmista teemoista on sisällön käytettävyyden ja ymmärrettävyyden parantaminen. Uudessa versiossa sisältö on jaettu kolmeen kokoavaan yksikköryhmään, jotka muodostavat yhdessä kattavan kokonaisuuden:

  • Vuosisopimusyksiköt sisältää kattavat yksiköt vuosisopimustöiden hallintaan.
  • Projektiyksiköt sisältää kattavat yksiköt projektitöiden kilpailuttamiseen ja teettämiseen.
  • Suunnittelu- ja rakennuttamisyksiköt sisältää tarvittavat yksiköt rakentamiseen liittyvien suunnittelu-, rakennuttamis- ja projektinvalvontapalvelujen hankintaan.

SJY 2019:n muodostamaa kokonaisuutta voi hyödyntää sähkönjakeluverkon suunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen, kunnossapidon, vianhoidon ja palvelutoiminnan kaupalliseen ja toiminnalliseen hallintaan. Kokonaisuus sopii käytettäväksi yhtä hyvin vuosisopimuspohjalta kuin erikseen kilpailutetuissa hankkeissa.

Projektiyksiköt-yksikköryhmään on julkaistu uudet Kokonaisurakkayksiköt, jotka vastaavat projektirakentamisen tarpeisiin. Kokonaisurakkayksiköt korvaavat Vk-yksiköt, jotka poistuvat päivityksen myötä. KVR- ja Kokonaisurakkayksiköt palvelevat hankekohtaisten yksikköhintatöiden peruskuvauksena vaihtoehtoisissa projektirakentamisen sopimusmalleissa.

Sisältöjen osalta päivityksessä on huomioitu muun muassa hajautetun kompensoinnin laitteistojen ja verkostoautomaation rakentaminen sekä 110 kV:n kaapelointi. Lisäksi olemassa oleviin yksiköihin on tehty yksittäisiä muutoksia ja lisäyksiä.

Vuosiversio SJY 2019 tehtiin asiakaskyselyn, yhtiökohtaisten läpikäyntien, pienryhmäkäsittelyjen sekä ohjausryhmän päätösten perusteella. Muutokset edelliseen vuosiversioon löytyvät Sähkönjakelun Yksiköiden käyttöohjeiden kohdasta Vuosiversiomuutokset (2017–2019)

Lisätiedot:
Jussi Pekkarinen
[email protected]