Puutavaran kuormaus tapahtuu pääasiassa erillisillä lastauspaikoilla tai metsäautoteiden varsilla. Joskus kuitenkin puutavaran varastointipaikkoja on tehty seutu- ja yhdysteiden varteen. Pahimmillaan sähkölinja estää kokonaan tällaisen puutavaran välivarastoinnin ja kuormauksen tien varressa, mikä aiheuttaa erimielisyyksiä maanomistajien kanssa. HeadPowerin ohje selkeyttää tilannetta.

Sähkölinjan rakentamisesta aiheutuvat  haitat korvataan maanomistajille. Käytännöt ovat kuitenkin kirjavia ja aiheuttavat toisinaan ristiriitoja maanomistajien ja sähköverkkoyhtiöiden välille.

— Monet ongelmat voidaan taklata suunnittelemalla ja selvittämällä hyvin etukäteen. Ohjeesta löytyy puutavaran varatointipaikoista huomioitavat asiat sekä joitakin konkreettisia esimerkkejä, HeadPowerin tuotepäällikkö Jenniliina Stenfors sanoo.

Puutavaran varastointipaikan siirtyminen aiheuttaa joskus yllättävänkin suuria kustannuksia maanomistajalle. Mitä kauemmas puutavaran varastointi siirtyy, sitä enemmän tästä tulee kustannuksia. Kustannusten nousu vaikuttaa suoraan metsänomistajan saamiin korvauksiin puutavarasta.

— Haasteet puutavaran varastoinnissa ja kuormauksessa eivät ole mitenkään itsestään selviä asioita kaikille verkonrakentamisen kanssa toimiville, joten jo siksi ohje tulee tarpeeseen. Kun asioista sovitaan selvästi maanomistajan kanssa jo suunnitteluvaiheessa, säästytään myöhemmiltä ongelmilta, Stenfors toteaa.

Useimmiten taloudellisin vaihtoehto on se, että puutavaran kuormaus huomioidaan sähkölinjojen sijoittelussa, jolloin vältetään varastointipaikkojen käyttökielto.

Puutavaran kuormaus – ohje