Tietoliikenne Yksiköt

Laadittu helpottamaan tietoliikenneverkkojen rakennuttamista ja rakentamista sekä viankorjausta.

Miksi Tietoliikenteen Yksiköt?

  • Monipuolinen ja kattava työväline tietoliikenneverkoston rakentamiseen
  • Työn sisältö ja maksuperusteet ovat selkeät ja kaikkien osapuolien tiedossa
  • Helpottaa verkonrakennusurakoiden sekä kausisopimustöiden kilpailuttamista ja tarjouksen hinnoittelua sekä töiden tilaamista
  • Jatkuva sisällön kehittäminen yhteistyössä toimialan suurimpien toimijoiden kanssa varmistaa ajantasaisen tiedonsisällön ja käytettävyyden

Tietoliikenne yksiköt on laadittu kaupallisesta näkökulmasta helpottamaan tietoliikenneverkkojen rakennuttamista ja rakentamista sekä viankorjausta. Yksiköt kattavat kiinteiden tietoliikenneverkojen rakentamisen, suunnittelusta rakentamiseen ja aina valmiin työn luovutukseen sekä olevan verkon viankorjauksen.

Selkeyttä hinnoitteluun

Yksiköiden sisältö määrittelee, mitä työsuoritus sisältää ja mitä se ei sisällä. Tämä selkeyttää ja helpottaa yksiköiden hinnoittelua, kun maksuperusteet ovat selvillä alusta lähtien.

Tietoliikenneyksiköiden käyttöä ja rakentamistyötä tukee rakentamisen työ- ja laatuohjeistus, jossa määritellään tarkemmin yksittäisen työsuorituksen lopputulos sekä työlle asetetut laatuvaatimukset.

 

Tietoliikenteen Yksiköt – tuote sisältää myös Rakentamisen työ- ja laatuohjeet -tuotteen.