Sähkönjakelun Yksiköt

Sähkönjakelun Yksiköt on laadittu kaupallisesta näkökulmasta helpottamaan sähkönjakeluun liittyvien töiden kilpailuttamista ja kaupankäyntiä.

Miksi Sähkönjakelun Yksiköt?

  • Kattaa lähes kaikki verkon suunnitteluun, rakentamiseen, kunnossapitoon, vianhoitoon ja palvelutoimintaan liittyvät työt ja vähentävät yhtiökohtaisten yksiköiden tarvetta
  • Selkeyttää, yhtenäistää ja helpottaa kilpailuttamista sekä kaupankäyntiä monitoimijaympäristössä
  • Uusi Sähkönjakelun Yksiköt -sovellus helpottaa ja tehostaa yksiköiden käyttöä entisestään

 

Sähkönjakelun Yksiköt on laadittu kaupallisesta näkökulmasta helpottamaan sähkönjakeluun liittyvien töiden kilpailuttamista ja kaupankäyntiä. Niiden kuvaukset määrittelevät mm. sen, mitä suoritteita yksiköt sisältävät ja mitä ne eivät sisällä. Tämä selkeyttää, helpottaa ja tehostaa tilaajan ja toimittajan välistä toimintaa.

Yhtenäinen kilpailutusmalli

Sähkönjakelun yksiköt on verkko- ja urakointiyhtiöiden edustajien yhteistyön tulosta. Näin on varmistettu yksiköiden toimiminen molempien osapuolien kannalta tasapuolisesti.

Yksiköiden käyttöä ja soveltamista helpottamaan on laadittu Yleisohje, johon on kerätty yksiköihin liittyviä yleisiä ohjeita sekä tilaajan ja toimittajan kesken sovittavia sisältökohtia.

Sähkönjakelun Yksiköt -sovellus helpottaa ja tehostaa yksiköiden käyttöä entisestään: yksiköihin liittyvien sisältöjen selaaminen ja erilaisten tulosteiden muodostaminen onnistuvat sovelluksen kautta vaivattomasti.