Materiaalisuositus

Sähkönjakeluverkon rakentamiseen ja rakenteisiin liittyvät standardit ja niiden keskeisimmät vaatimukset.

Miksi Materiaalisuositus?

  • Helpottaa olosuhteisiimme soveltuvien verkostokomponenttien ja materiaalien valintaa hankinnan, suunnittelun ja rakentamisen näkökulmasta
  • Helpottaa löytämään oikeat rakentamistapaa ja rakenteita koskevat standardit ja niiden keskeisimmät vaatimukset
  • Helpottaa verkostorakenteita ja tarvikkeita koskevien standardien hakua
  • Varmistaa osaltaan laadukkaan ja standardien mukaisen jakeluverkon rakentamisen

 

Materiaalisuositukseen on koottu sähkönjakeluverkon rakentamiseen ja rakenteisiin liittyvät standardit ja niiden keskeisimmät vaatimukset. Tuote vakioi sähkönjakeluverkkojen tärkeimmät komponentit, jotka ovat turvallisia, luotettavia ja taloudellisia.

Turvallisuus yhtenäisistä standardeista

Suositus luetteloi komponenttien määrittelyyn liittyvät standardit sekä esittää standardeja täydentävät vaatimukset yhdessä asiakirjassa. Täydennyksillä varmistetaan komponentin toimivuus pohjoismaisissa olosuhteissa.

Materiaalisuositus on linkitetty Vakiorakenteisiin ja sitä kautta Sähkönjakelun Yksiköihin. Materiaalisuositusta hyödyntämällä varmistetaan standardien mukaisen verkon rakentaminen.

Materiaaleille asetettujen vaatimuksien selkeä esitystapa palvelee ostajia, suunnittelijoita sekä valmistajia.

Materiaalisuosituksen kehitys tapahtuu HeadPowerin toimesta asiakkailta tulleiden palautteiden ja kehitysideoiden perusteella. Tärkeä osa kehitystä on alan lakien ja standardien seuraaminen ja huomioiminen tuotekehityksessä.

Päätökset tehdään Vakiorakenteiden ohjausryhmässä, johon kuuluu edustajia verkko- ja urakointiyhtiöistä, tukkuliikkeistä ja muista alan järjestöistä.