Maastosuunnittelu

Maastosuunnittelu on infraverkostojen suunnitteluun sekä maankäyttösopimusten laadintaan ja hallintaan tarkoitettu sovellus.

Miksi Maastosuunnittelu?

 • Tukee maastosuunnittelun tekemistä prosessin mukaisessa loogisessa järjestyksessä
 • Yhdenmukaistaa tuotettavan suunnitteluaineiston
 • Vähentää suunnitteluvaiheessa tarvittavien työkalujen lukumäärää
 • Tarjoaa kaikille osapuolille tasapuolisen mahdollisuuden suunnitteluaineiston katseluun, muokkaukseen ja kommentointiin – milloin tahansa, mistä tahansa
 • Vähentää manuaalista tietojen siirtämistä eri työvaiheiden välillä
 • Kaikki suunnitteluaineisto saadaan kerättyä keskitetysti yhteen järjestelmään, josta se on nopeasti löydettävissä
 • Helpottaa maastosuunnittelijan käytännön työtä

Suunnittelutyökalu alusta loppuun

Maastosuunnittelusovelluksen avulla voidaan:

 • Kerätä mm. hankkeen perus- ja yhteystiedot sekä liitteet keskitetysti yhteen paikkaan, josta kaikki osapuolet saavat ne nopeasti käyttöönsä
 • Piirtää työ- ja sopimusliitekarttoja sekä hakea maanomistajatietoja kartan päältä
 • Laatia allekirjoitusvalmiit maankäyttösopimukset ja korvauslaskelmat kartta- ja muine liitteineen
 • Kommentoida hanketta ja tiedottaa esimerkiksi suunnitelman ja sopimusten etenemisestä
 • Tulostaa hankkeen kaikki tiedot ja liitteet yhteen PDF-tiedostoon.