Digipöytäkirjat

Mahdollistaa tarkastuspöytäkirjojen sähköisen käsittelyn.

Miksi Digipöytäkirjat?

  • Tarkastuspöytäkirjojen etujen lisäksi tietojen käsittely
  • Selkeyttävät, helpottavat ja tehostavat tilaajan ja toimittajien välistä toimintaa
  • Tiedot tallennetaan suoraan tarkastuskohteesta

Lisätietoja HeadPower Tarkastuspöytäkirjoista antaa HeadPowerin myynti.

HeadPower Digipöytäkirjat -tuote mahdollistaa tarkastuspöytäkirjojen sähköisen käsittelyn. Pöytäkirjat ovat digitaalisessa muodossa, joten niitä voidaan täyttää suoraan kohteesta selaimella käytettäville sähköisille lomakkeille. Digipöytäkirjoja voidaan täyttää myös silloin, kun verkkoyhteyttä ei ole saatavilla (offline-tilassa).

Sähköisten lomakkeiden tiedot tallentuvat HeadPower-portaaliin ja ovat sieltä helposti myös muiden henkilöiden käytettävissä ilman arkistohuoneen avaimen etsintää ja mappihyllyjen läpikäyntiä. Digipöytäkirjat-tuote liitetään HeadPower Raporttipalveluun, jolloin esimerkiksi pöytäkirjojen laatuarvioinneista voidaan raportoida sekä tilaajan että toimittajan toiminnan kehittämistä varten.

Digipöytäkirjat-tuotetta voidaan käyttää HeadPower Työnohjauksen yhteydessä, jolloin sähköiset pöytäkirjat tulevat liitetyiksi suoraan työlle.

 

Sähköiset MVR- ja MVRS-mittarit

HeadPower Digipöytäkirjoja on täydennetty MVR- ja MVRS-mittareilla helpottamaan lakisääteistä rakennustyömaiden viikoittaista kunnossapitotarkastusta ja seurantaa.

MVR-mittarilla (maa- ja vesirakennustyömaan työturvallisuuden havaintomenetelmä)  arvioidaan rakennustyömaiden turvallisuustasoa. MVRS-mittarilla mitataan ja tilastoidaan erityisesti sähköverkon rakennustyömaiden turvallisuustasoa. MVRS-mittari on Adato Oy:n kehittämä ja HeadPower on sopinut sen käytöstä Digipöytäkirjoissa.

MVR- ja MVRS-mittareiden etuina Digipöytäkirjojen osana on niiden sähköinen käsittely, joka säästää henkilöstöresursseja helpottamalla ja nopeuttamalla raportointia. Mittareilla voidaan tilastoida työmaan työturvallisuustason viikoittaisia tarkastuksia sähköisesti. Niiden avulla saadaan kerättyä toimittajien toiminnan laatutietoa, kirjattua mahdolliset puutteet ja viat sekä todennettua kunnossa olevat kohteet. Sähköinen käsittely myös helpottaa korjausten toteutumisen valvontaa.

Digipöytäkirjojen MVR- ja MVRS-lomakkeet voidaan täyttää suoraan työmaalta sähköisille lomakkeille myös offline-tilassa. Lomakkeiden tiedot tallentuvat HeadPower-portaaliin, josta ne ovat turvallisesti löydettävissä ja hyödynnettävissä.

Saatavilla olevat pöytäkirjat (maaliskuu 2018)

Työmaatarkastukset

EHQS   Havaintolomake
MVR    Työturvallisuustarkastus
MVRS  Turvallisuustason mittaus
NTS     Nostotyösuunnitelma
TKT      Työkoneen tarkastuspöytäkirja
TL        Työmaan laatu- ja turvallisuusmittaus (sähkö)
TLK      Työmaan laatu- ja turvallisuusmittaus (kaukolämpö)
TLV      Työmaan laatu- ja turvallisuusmittaus (vesi)
TP        Työmaapäiväkirja
TT        Työmaan tarkastuslomake

 

Kaukolämpö

AV       Asennusvalvontapöytäkirja (Kaukolämpölaitteet)
KLP     Kaukolämpöverkon painekokeen vastaanottopöytäkirja
LU       Laiteuusintapöytäkirja (Kaukolämpölaitteet)
VP       KL Valmistumispöytäkirja (Kaukolämpölaitteiden lopputarkastus)

 

Vesi

MPJ      Muoviputkijärjestelmien asennustyön tarkastuslista
PET      Paineputken elementtipuhdistuksen tarkastuslista
PP        Paineputken puhdistuspöytäkirja
VEP      Vesiverkoston painekoepöytäkirja SFS 3115

Tietoliikenne

JV         Johtoverkkorakentamisen tarkastuspöytäkirja
KDT     Kuvadokumentaatio, tietoliikenne
TLY      Verkostotyöt – Tehdyn työn tarkastuspöytäkirja
TRS      Laiteasennusten tarkastuspöytäkirja

Sähkönjakelu

KDS      Kuvadokumentaatio (sähkönjakelu)
MM      Maadoitusmittaus
TP01    Sähkönjakeluverkon käyttöönottotarkastuspöytäkirja
TP04    Pylväsmuuntamon erotinaseman käyttöönottotarkastuspöytäkirja
TP05    Puisto-ja kiinteistömuuntamon käyttöönottotarkastuspöytäkirja
TP012  Jakeluverkon maanrakennustöiden käyttöönottotarkastuspöytäkirja
TP021  PJ-Ilmajohdon käyttöönottotarkastuspöytäkirja
TP022  PJ-Kaapelin ja jakokaapin käyttöönottotarkastuspöytäkirja
TP023  Katu- ja aluevalaistuksen käyttöönottotarkastuspöytäkirja
TP031  KJ-Ilmajohdon käyttöönottotarkastuspöytäkirja
TP032  KJ-Kaapelin ja haar.kaapin käyttöönottotarkastuspöytäkirja
TP80    Sähkönjakeluverkon vastaanottotarkastuspöytäkirja
TP90    Sähkönjakeluverkon takuutarkastuspöytäkirja
MP       Mittaus-/Testauspöytäkirja, KJ-Johdon käyttöönottotarkastus
LiiteTP05         Liite TP05 pöytäkirjaan, Kiinteistömuuntamon kiinteistösähköasennukset
LiiteTP90         Liite TP90 tarkastuspöytäkirjaan, Tarkastuskohteen puutelista
MP Kj ilmajohto          Mittaus-/Testauspöytäkirja, KJ-Johdon ja haar.kaapin käyttöönottotarkastus
MP Kj maakaapeli       Mittaus-/Testauspöytäkirja, KJ-Johdon käyttöönottotarkastus

Digipöytäkirjat -esite

Digipöytäkirjat