Sähköiset tarkastuspöytäkirjat

IWD

INFRA WORK DOCUMENTS

Ei enää paperilomakkeita!

Lomakkeiden täyttö suoraan työmaalla

Tiedot aina tallessa ja kaikkien hyödynnettävissä

Helpottaa ja nopeuttaa raportointia

Virheiden määrä vähenee

Tarkastuksien tehostuminen

Muutosten käyttöönotto nopeutuu

Saatavilla olevat pöytäkirjat

Työmaatarkastukset

EHQS Havaintolomake

MVR Työturvallisuustarkastus

MVRS Turvallisuustason mittaus

NTS Nostotyösuunnitelma

TKT  Työkoneen tarkastuspöytäkirja

TL Työmaan laatu- ja turvallisuusmittaus (sähkö)

TLK Työmaan laatu- ja turvallisuusmittaus (kaukolämpö)

TLV Työmaan laatu- ja turvallisuusmittaus (vesi)

TP Työmaapäiväkirja

TT Työmaan tarkastuslomake

Sähkönjakelu

KDS  Kuvadokumentaatio (sähkönjakelu)

MM Maadoitusmittaus

TP01 Sähkönjakeluverkon käyttöönottotarkastuspöytäkirja

TP04 Pylväsmuuntamon erotinaseman käyttöönottotarkastuspöytäkirja

TP05 Puisto-ja kiinteistömuuntamon käyttöönottotarkastuspöytäkirja

TP012 Jakeluverkon maanrakennustöiden käyttöönottotarkastuspöytäkirja

TP021 PJ-Ilmajohdon käyttöönottotarkastuspöytäkirja

TP022 PJ-Kaapelin ja jakokaapin käyttöönottotarkastuspöytäkirja

TP023 Katu- ja aluevalaistuksen käyttöönottotarkastuspöytäkirja

TP031 KJ-Ilmajohdon käyttöönottotarkastuspöytäkirja

TP032 KJ-Kaapelin ja haar.kaapin käyttöönottotarkastuspöytäkirja

TP80 Sähkönjakeluverkon vastaanottotarkastuspöytäkirja

TP90 Sähkönjakeluverkon takuutarkastuspöytäkirja

MP  Mittaus-/Testauspöytäkirja, KJ-Johdon käyttöönottotarkastus

LiiteTP05 Liite TP05 pöytäkirjaan, Kiinteistömuuntamon kiinteistösähköasennukset

LiiteTP90 Liite TP90 tarkastuspöytäkirjaan, Tarkastuskohteen puutelista

MP Kj ilmajohto Mittaus-/Testauspöytäkirja, KJ-Johdon ja haar.kaapin käyttöönottotarkastus

MP Kj maakaapeli Mittaus-/Testauspöytäkirja, KJ-Johdon käyttöönottotarkastus

 

Vesihuolto

MPJ Muoviputkijärjestelmien asennustyön tarkastuslista

PET Paineputken elementtipuhdistuksen tarkastuslista

PP Paineputken puhdistuspöytäkirja

VEP Vesiverkoston painekoepöytäkirja SFS 3115

Kaukolämpö

AV Asennusvalvontapöytäkirja (Kaukolämpölaitteet)

KLP Kaukolämpöverkon painekokeen vastaanottopöytäkirja

LU Laiteuusintapöytäkirja (Kaukolämpölaitteet)

VP KL Valmistumispöytäkirja (Kaukolämpölaitteiden lopputarkastus)

Tietoliikenne

JV Johtoverkkorakentamisen tarkastuspöytäkirja

KDT Kuvadokumentaatio, tietoliikenne

TLY Verkostotyöt – Tehdyn työn tarkastuspöytäkirja

TRS Laiteasennusten tarkastuspöytäkirja