Rakentaminen

Verkoston kustannustehokas rakentaminen vaatii ammattitaitoista osaamista sekä oikeat työkalut toteutukseen. HeadPowerin palveluvalikoimasta löydät kaikki tarvittavat ratkaisut laadukkaan rakentamisen avuksi.
Digipöytäkirjat

Mahdollistaa tarkastuspöytäkirjojen sähköisen käsittelyn. Tutustu→

Maastosuunnittelu

Sovellus infraverkostojen suunnitteluun sekä maankäyttösopimusten laadintaan ja hallintaan. Tutustu→

Määräluettelo

Suunnittelutyökalu kohteen työpisteiden tietojen, sekä tarvittavien vakiorakenteiden ja sähkönjakelun yksiköiden keräämiseen. Tutustu→

Materiaalisuositus

Sähkönjakeluverkon rakentamiseen ja rakenteisiin liittyvät standardit ja niiden keskeisimmät vaatimukset. Tutustu→

Sähkönjakelun Yksiköt

Sähkönjakelun Yksiköt on laadittu kaupallisesta näkökulmasta helpottamaan sähkönjakeluun liittyvien töiden kilpailuttamista ja kaupankäyntiä. Tutustu→

Vakiorakenneohjeisto

Kattava, laajasti käytetty ja jatkuvasti kehittyvä ohjeisto sähkönjakeluverkoston suunnitteluun ja rakennuttamiseen. Tutustu→

Tietoliikenteen Yksiköt

Laadittu helpottamaan tietoliikenneverkkojen rakennuttamista ja rakentamista sekä viankorjausta. Tutustu→