Teema

Ajankohtaisia asioita ja mielenkiintoisia aiheita. Ohjeita, videoita, vinkkejä ja linkkejä sekä muuta hyödyllistä tietoa infraverkkoaloilla työskenteleville. Pysy kanavalla!

Teema:

Pylvästyö

Sähkömarkkinalain vaatimusten mukaisesti ja Energiaviraston valvontamenetelmien kannustamana sähköverkkoyhtiöt korvaavat sähköverkkojen ilmalinjoja maakaapeleilla. Tavoitteena on, että myrsky ja lumikuorma eivät aiheuttaisi sähkökatkoja. Ilmajohtoja ei voi kuitenkaan vielä pitkään aikaan julistaa historiankirjoihin kuuluviksi. 

HeadPowerin pylvästyötä koskeva ohjeisto sekä painettu Pylvästyöopas auttavat niitä, joiden työhön pylvästyöskentely yhä kuuluu.

Olisko teillä tarvetta Pylvästyöoppaalle?

Ota yhteyttä: myynti(@)headpower.fi

Kuka tekee enää pylvästyötä?

Pylvästyötä tehdään yhä, vaikka suunta onkin kohti maakaapeloinnin yleistymistä. Kun halutaan parantaa sähkön toimitusvarmuutta esimerkiksi maaseudulla, voi olla kustannustehokkaampaa siirtää ilmajohdot teiden varsille kuin lähteä tekemään maakaapelointia.  

Vuosi sitten keskijänniteverkossa ilmajohtoja oli noin 120 000 km ja pienjänniteverkossa noin 140 000 km. Noin 40 % keskijännitejohdoista ja noin neljäsosa pienjännitejohdoista oli ilmajohtoina metsässä eli olosuhteissa, joissa riski myrskyn ja lumikuorman aiheuttamille vioille on suurin.

Ilmajohtoja on vielä paljon, maakaapelointi on hidasta ja kaikkia ilmajohtoja ei edes kannata vaihtaa maakaapeleiksi, joten moni asentaja tekee vielä pitkään pylvästöitä. Kaupungeissa, joissa maakaapelointiaste on korkea, pylvästyöt saattavat toki olla jo harvinaisempia.

Tunnetko pylvästyön riskit?

Sähköverkkoyhtiöt korvaavat sähköverkkojen ilmalinjoja maakaapeleilla Sähkömarkkinalain vaatimusten mukaisesti ja Energiaviraston valvontamenetelmien kannustamana. Tavoitteena on, että myrsky ja lumikuorma eivät aiheuttaisi sähkökatkoja.

Vuonna 2016 keskijänniteverkosta oli maakaapeloitu 18.8 % ja pienjänniteverkosta 42 %. Verkkoyhtiöiden suunnitelmien mukaan kymmenen vuoden kuluttua keskijänniteverkosta olisi maakaapeloitu 47 % ja pienjänniteverkosta 65 %.

Pylvästöihin liittyy paljon turvallisuusseikkoja, jotka tulee huomioida: esimerkiksi pylvään kunnon tarkistaminen, henkilönsuojaimet ja varusteet, pylvään purkumenetelmät ja pelastussuunnitelma.

HeadPowerin ohjeisto tarjoaa kattavat ohjeet pylvästyöhön. Perusasiat on koottu myös yksiin kansiin Pylvästyöoppaaksi. Varsinkin kun pylvästyötä tekee harvoin, turvallisuusohjeiden kertaaminen ennen työhön ryhtymistä pienentää onnettomuusriskiä. Myös pylvästyön tilaajien, suunnittelijoiden ja työnjohtajien on syytä tietää pylvästyön riskeistä ja siitä, miten niitä vältetään.

 

Lähteet

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus 2016. Energiavirasto. 158/402/2017. Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut vuodelta 2016. Energiavirasto.

Muita teemoja:

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.