Teema

Ajankohtaisia asioita ja mielenkiintoisia aiheita. Ohjeita, videoita, vinkkejä ja linkkejä sekä muuta hyödyllistä tietoa infraverkkoaloilla työskenteleville. Pysy kanavalla!

Teema:

Pylvästyö

Sähkömarkkinalain vaatimusten mukaisesti ja Energiaviraston valvontamenetelmien kannustamana sähköverkkoyhtiöt korvaavat sähköverkkojen ilmalinjoja maakaapeleilla. Tavoitteena on, että myrsky ja lumikuorma eivät aiheuttaisi sähkökatkoja. Ilmajohtoja ei voi kuitenkaan vielä pitkään aikaan julistaa historiankirjoihin kuuluviksi. 

HeadPowerin pylvästyötä koskeva ohjeisto sekä painettu Pylvästyöopas auttavat niitä, joiden työhön pylvästyöskentely yhä kuuluu.

Olisko teillä tarvetta Pylvästyöoppaalle?

Ota yhteyttä: myynti(@)headpower.fi

Kuka tekee enää pylvästyötä?

Pylvästyötä tehdään yhä, vaikka suunta onkin kohti maakaapeloinnin yleistymistä. Kun halutaan parantaa sähkön toimitusvarmuutta esimerkiksi maaseudulla, voi olla kustannustehokkaampaa siirtää ilmajohdot teiden varsille kuin lähteä tekemään maakaapelointia.  

Vuosi sitten keskijänniteverkossa ilmajohtoja oli noin 120 000 km ja pienjänniteverkossa noin 140 000 km. Noin 40 % keskijännitejohdoista ja noin neljäsosa pienjännitejohdoista oli ilmajohtoina metsässä eli olosuhteissa, joissa riski myrskyn ja lumikuorman aiheuttamille vioille on suurin.

Ilmajohtoja on vielä paljon, maakaapelointi on hidasta ja kaikkia ilmajohtoja ei edes kannata vaihtaa maakaapeleiksi, joten moni asentaja tekee vielä pitkään pylvästöitä. Kaupungeissa, joissa maakaapelointiaste on korkea, pylvästyöt saattavat toki olla jo harvinaisempia.

Tunnetko pylvästyön riskit?

Sähköverkkoyhtiöt korvaavat sähköverkkojen ilmalinjoja maakaapeleilla Sähkömarkkinalain vaatimusten mukaisesti ja Energiaviraston valvontamenetelmien kannustamana. Tavoitteena on, että myrsky ja lumikuorma eivät aiheuttaisi sähkökatkoja.

Vuonna 2016 keskijänniteverkosta oli maakaapeloitu 18.8 % ja pienjänniteverkosta 42 %. Verkkoyhtiöiden suunnitelmien mukaan kymmenen vuoden kuluttua keskijänniteverkosta olisi maakaapeloitu 47 % ja pienjänniteverkosta 65 %.

Pylvästöihin liittyy paljon turvallisuusseikkoja, jotka tulee huomioida: esimerkiksi pylvään kunnon tarkistaminen, henkilönsuojaimet ja varusteet, pylvään purkumenetelmät ja pelastussuunnitelma.

HeadPowerin ohjeisto tarjoaa kattavat ohjeet pylvästyöhön. Perusasiat on koottu myös yksiin kansiin Pylvästyöoppaaksi. Varsinkin kun pylvästyötä tekee harvoin, turvallisuusohjeiden kertaaminen ennen työhön ryhtymistä pienentää onnettomuusriskiä. Myös pylvästyön tilaajien, suunnittelijoiden ja työnjohtajien on syytä tietää pylvästyön riskeistä ja siitä, miten niitä vältetään.

 

Lähteet

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus 2016. Energiavirasto. 158/402/2017. Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut vuodelta 2016. Energiavirasto.

Muita teemoja:

Öljyvahinko

Öljyvahinko

Teema: Äkillinen öljyvahinko Miten toimitaan, kun on tapahtunut öljyvahinko? Ympäristöohjeistoon kuuluu nyt osana konkreettinen ja käytännönläheinen ohje siitä, miten toimitaan erilaisissa tilanteissa, joissa öljyä on päässyt väärään paikkaan. Selkeässä ohjeessa...

Uusi Karttapalvelu

Uusi Karttapalvelu

Teema: Uusi Karttapalvelu HeadPower Karttapalvelu on tarkoitettu kaikille verkonrakentamisen, -hallinnan ja -ylläpidon parissa työskenteleville ammattilaisille aina rakennuttajista asentajiin. Karttapalvelu mahdollistaa paikkatietopohjaisen töiden, pöytäkirjojen ja...

GDPR

GDPR

Teema: GDPR - Tietosuoja-asetus EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) korvaa EU:n henkilötietodirektiivin ja Suomessa myös henkilötietolain. Uuden lainsäädännön soveltaminen alkaa koko EU:n alueella 25.5.2018. Tämä tarkoittaa yhtäläisen sääntelyn voimaantuloa...

CE-ajokortti

CE-ajokortti

Teema: CE-ajokortin suorittaminen CE-ajokortti tarvitaan kokonaismassaltaan yli 3500 kg kuorma-auton ja kokonaismassaltaan yli 750 kg hinattavan ajoneuvon yhdistelmän kuljettamiseen, kun joko kuorma-auton kokonaismassa ylittää 7500 kg tai yhdistelmän kokonaismassa...

Lehmien syömät metallit

Lehmien syömät metallit

Teema: Lehmien syömät metallit Tausta Metallien korjaaminen työkohteesta on erityisen tärkeää, sillä maahan jääneet metallit aiheuttavat ongelmia maataloudessa. Erityisesti lehmien ravinnon joukkoon joutuneet, joko rehun joukossa silppuuntuneet tai pellolta suoraan...

Asbesti

Asbesti

Teema: Asbesti Tausta Asbesti aiheuttaa edelleen satoja ammattitauteja vuodessa (TTL, 2017). Asbestin käyttö kiellettiin vuonna 1993, mutta asbestia voi edelleen olla vanhoissa rakennuksissa. Sähkötiloissa on käytetty erityisesti asbestipitoisia suojalevyjä....