Tietoliikenteen teknisiin työ- ja laatuohjeisiin on tehty päivitys valokuituyhteyden mittaukseen valokaapelitutkalla. Ohjeessa käsitellään nyt sekä uuden rakennetun kuituyhteyden loppumittausta, että yhteysvälin mittausta olevassa verkossa. Uuden rakennetun kuituyhteyden osalta, loppumittauksessa sallittuihin vaimennusraja-arvoihin on tehty muutoksia, vastaamaan paremmin nykyisin käytettyjen komponenttien laatua.

Uutena asiana ohjeistukseen on lisätty olevan verkon mittaus, jossa pääpaino on eri ikäkausina rakennettujen verkko-osuuksien huomioiminen mittauksessa. Ohjeistuksessa on lisätty painoa-arvoa myös mittauksen laatuun ja analysointiin sekä siitä tehtäviin johtopäätöksiin ja mahdollisiin toimenpiteisiin. Uutena ohjeena mukaan on myös teoreettinen osio valokaapelitutkamittauksesta, jossa käsitellään yleisesti valokaapelitutkamittausta, mittalaitteistoa, asetusparametreja ja niiden vaikutusta mittaustulokseen.

Päivitetyt ohjeet löytyvät tietoliikenteen teknisistä työ- ja laatuohjeista: 4-4 Valokuituyhteyden mittaus valokaapelitutkalla sekä 4-4-1 Yleistä valokaapelitutkamittauksesta.