Digipöytäkirjat-tuotteeseen on lisätty asiakastoiveiden perusteella uusia pöytäkirjoja ja käyttöä helpottavia ominaisuuksia.
Lisätyt pöytäkirjat:
Olemme laajentaneet Digipöytäkirjojen sisältötarjontaa Sähkönjakelun lisäksi Kaukolämpöön ja Vesihuoltoon. Kunkin toimialan pöytäkirjapaketit ovat hankittavissa erikseen.

Työmaatarkastukset
–        TLK Työmaan laatu- ja turvallisuusmittaus, kaukolämpö
–        TLV Työmaan laatu- ja turvallisuusmittaus, vesi

Kaukolämpö
–        KL Laiteuusintapöytäkirja (asennusvalvonta / urakoitsijan omavalvonta)
–        KL laitteiden käyttöönottopöytäkirja (asennusvalvonta tai urakoitsijan omavalvonta)
–        KL Painekokeen vastaanottopöytäkirja
–        KL Valmistumispöytäkirja (Kaukolämpölaitteiden lopputarkastus)

Vesi
–        Paineputken elementtipuhdistuksen tarkastuslista
–        Paineputken puhdistuspöytäkirja
–        Painekoepöytäkirja SFS 3115

Lisätyt ominaisuudet:
–        Pöytäkirjojen luokittelun parantaminen. Pöytäkirjat on luokiteltu ”Uusi pöytäkirja”- ja ”ylläpito”-näkymissä käytön helpottamiseksi luokkiin Työmaatarkastukset, Kaukolämpö, Vesi, Tietoliikenne ja Sähkönjakelu.
–        Sijaintitiedon lisääminen pöytäkirjoille. Pöytäkirjojen ”Yleiset tiedot”-kohtaan on lisätty sijaintitieto, joka voidaan hakea käyttäen laitteen gps-paikannusta.
–        Sähköturvallisuusvaatimusten toteutumisen siirto allekirjoitusosioon. Sähkönjakelun Sähköturvallisuusvaatimusten toteutumisen kuittaus on siirretty  ”Tarkastuskohde”-kohdasta ”Allekirjoitus”-kohdan yhteyteen. ”Allekirjoitus”-kohdan nimi muuttui samalla muotoon ”Sähköturvallisuusvaatimuksien täyttyminen ja allekirjoitus”. Kohdassa myös listataan Tarkastuskohde-kohdassa valitut rakennuskohteessa noudatettavat standardit.
–        TP05 Puisto- ja kiinteistömuuntamon käyttöönottotarkastuspöytäkirjaan on lisätty Keskijännitelaitteet-kohtaan tarkastettavaksi Virtamuuntaja.

Lisätiedot päivityksistä:
Jussi Pekkarinen
[email protected]